Retailpark Ninove

Architecten

Jaspers-Eyers Architects

Locatie

Ninove

Bouwheer

Redevco Retail Belgium

Het project betreft de renovatie en uitbreiding van het Retailpark Ninove, eigendom van Redevco Retail Belgium. De site is gelegen aan de Albertlaan in Ninove, en is een bestaande site waarop zich momenteel een aantal units bevinden: Carrefour, Lunchgarden, Auto 5, Shell en Brico. Het bestaande complex van Carrefour is verouderd en dient gerenoveerd te worden, waarbij het zal worden aangepast aan de hedendaagse eisen dat het publiek stelt. Bijkomend wordt het bestaande volume van Carrefour/Lunchgarden aan de rechterzijde uitgebreid met een volume Retail units. De totale oppervlakte wordt, met de uitbreiding, verhoogd van 11.192 m² naar 15.248 m², of een totaal bouwvolume van 94.392 m³. De koppeling van een uitbreiding met het bestaande volume geschiedt door middel van een scharnierpunt, met name de nieuwe inkomzone voor Carrefour. Deze inkomzone wordt op haar beurt visueel versterkt met een nieuwe totem, die ook als oriëntatieen richtpunt dient voor de opnieuw aan te leggen parking.

De uitbreiding behelst DUS de voorziening van 3 nieuwe winkelruimten, die langszij de bestaande gebouwen geplaatst worden, en die aldus het gehele complex meer uitnodigend maken voor de bezoeker. Tegelijk vormt dit een bijkomende afscherming van de naastliggende percelen. De nieuwe luifel, tezamen met de renovatie van de bestaande luifel voor Carrefour, maakt, als een rode draad doorheen het verhaal, een verbinding met alle gebouwen op dat deel van de site. Dit wordt versterkt door de eenvormigheid van gevelmaterialen voor de gevels van Lunchgarden, Carrefour en de nieuwe Retailunits.

De voorzieningen van een nieuwe stalen accentstructuur, waarop het logo van Carrefour kan aangebracht worden, versterkt de dwarsas die een visueel en fysisch rustpunt tussen beide gebouwgroepen zal vormen. Zitbankjes e.d. zullen voorzien worden. De uitbreiding met Retail units en het voorzien van een nieuwe inkomzone noopt tot een herschikking van de bestaande parking en zijn omgeving. Verfraaiingswerken aan de parking voorzien in een herindeling van het terrein waarbij de bestaande terreinontsluiting op de Albertlaan blijft behouden. (Inkomend verkeer via de inrij as langs het Shell station, uitgaand verkeer via de Borremansweg (andere zijde Shell station)).

Met de verfraaiingswerken wordt een herindeling gegeven aan de bestaande parkinginrichting. De inkom-assen worden voorzien van de nodige beplanting en verlichting, en geven de bezoeker een duidelijke richting en begeleiding op het terrein. De ontsluitingsassen van de parking worden geheroriënteerd en voorzien van nieuw groen, meubilair, fietsenstalling, verlichting en gemarkeerde wandelassen. Inzake toegankelijkheid worden de nodige voorzieningen getroffen voor behinderde mede-mensen (toegankelijkheid tot gebouwen), en worden de nodige parkeerplaatsen voor minder-validen en mensen met baby’s op strategische plaatsen ingeplant. De fietsstaanplaatsen worden eveneens aangeduid.

De parking boven op het dak van Carrefour wordt opnieuw heraangelegd en in gebruik genomen, teneinde enerzijds de parkeerplaatsen, die verloren gaan door de uitbreiding, te compenseren, en anderzijds het aantal parkeermogelijkheden te vergroten juist omwille van de uitbreiding. Van op de parking is het eveneens mogelijk uit te kijken over het terrein, en dit via de horizontaal opengewerkte gevel boven de luifel. 2 nieuwe liften brengen de bezoekers op een comfortabele manier van de parking naar het winkelgebeuren, en omgekeerd.

Door de update van zowel de parkingaanleg, de aanleg van de esplanade voor het gebouw, de renovatie van de gevel en de luifel, het inbouwen van de nieuwe inkom als scharnierpunt tussen het bestaande volume en de uitbreiding, wordt getracht om het bestaande verouderde gegeven te transformeren in een hedendaagse winkelomgeving die het de mensen toelaat aangenaam te verblijven op de site.

Dit heeft niet enkel een weerslag op het terrein zelf, maar ook op de integratie van het retailpark in zijn grotere omgeving, met name zijn ligging langs de Albertlaan. Door het feit dat de circulatie op het terrein aangepakt wordt en het eenduidiger maakt voor de bezoeker waar te parkeren en waar voorrang te geven aan de zwakke weggebruiker op het terrein, verloopt ook de aansluiting en overgang met het openbaar domein gestructureerder, eenduidiger en veiliger.

Ondernemingen