Aarlen - Rijksarchief

Locatie

Aarlen

Bouwheer

Regie der Gebouwen

Startdatum

2017

Einddatum

2019

In april 2017 is de Regie der Gebouwen begonnen met de bouw van een uitbreiding van het Rijksarchief in Aarlen. Dankzij die uitbreiding verhoogt de archiveringscapaciteit met twintig kilometer.
De kantoren, werkruimtes en opslagruimtes van het Rijksarchief hadden hun verzadigingspunt bereikt. Het was dus noodzakelijk om de infrastructuur uit te breiden, maar ook om ze te moderniseren en aan te passen aan het vakgebied en aan de publieksvereisten.
De werken verlopen in twee fasen: de eerste bestaat uit de bouw van de uitbreiding, de tweede uit de renovatie van het bestaande gebouw.

Ondernemingen