U.Z. Leuven - Campus GHB - Kopstation en Datacenter

Architecten

archipelago architects, dJGA

Locatie

Herestraat 49, Leuven

Bouwheer

UZ Leuven

Startdatum

2008

Einddatum

2010

Het project huisvest twee functies. Het electrisch kopstation, 3.600 m² over 2 bouwlagen, bevat de hoogspanningsruimtes en de noodstroomaggregaten zoals voorzien in het masterplan energievoorziening campus Gasthuisberg.
Het datacenter, 1.900 m² over 2 bouwlagen, wordt bovenop het kopstation voorzien. Dit datacenter komt ter aanvulling van de huidige datacenters van UZ Leuven om de bestaande en toekomstige groei aan IT-apparatuur op te vangen. De voornaamste projectobjectieven zijn flexibiliteit, modulariteit, onderhoudsvriendelijkheid, energie-efficiëntie en een Tierniveau dat zo dicht mogelijk aansluit bij Tier 3. Beide bouwdelen worden strikt gescheiden, naast de evidente brandcompartimentering is er bijzondere aandacht besteed aan een bijkomende interne waterdichting en het vermijden van niet gewenste stralingen tussen de afzonderlijke entiteiten.
De gevel is uitgewerkt als een representatieve doorlopende lamellenwand die als een tweede huid omheen het gebouw voorzien wordt. Deze wand uniformiseert het uitzicht van het utilitaire gebouw, dat nogal wat gevelroosters bevat en zal daarnaast ook als een eerste barrière functioneren tegen zonne-instraling.

Ondernemingen