Tauw België nv

Adres

Tauw België nv

Remylan 4c bus 3

B-3018 Wijgmaal

Website

www.tauw.be

Email

info@tauw.be

Telefoonnummer

+32(0)16 35 28 10

Uw milieupartner voor de toekomst

Tauw is al meer dan 90 jaar actief als ingenieursbureau en positioneert zich als expert op het gebied van alle milieuvraagstukken. Het helpt haar klanten om hun milieuverplichtingen te begrijpen en ze vervolgens op te volgen. Daarnaast treedt ook op als partner van vastgoedspelers in elke fase van een project, voornamelijk door haar uitgebreide expertise in het optimale beheer van sloop- en bouwmaterialen, alsook in de verkenning van alternatieve energieën die ter plaatse kunnen worden ontwikkeld. Uitleg van Michael Dumas, commercieel directeur van België.
Welke diensten bieden jullie aan de vastgoedsector aan?
Onze belangrijkste dienstverlening bestaat uit het beheersen van de kosten en risico’s die samenhangen met het beheer van uitgegraven grond, de aanwezigheid van asbest in gebouwen en het verkrijgen van vergunningen.
Wij zijn aanwezig bij elke fase van een vastgoedproject:
- In de prospectiefase maken we een asbestinventarisatie en voeren we een vooronderzoek uit van de kosten en risico’s tijdens de aankooponderhandelingen.
- In de planningsfase voeren we alle studies en inventarisaties uit die nodig zijn voor het verkrijgen van de verschillende milieuvergunningen, inclusief de milieueffectrapportage. Daarbovenop bieden wij ook hydrologische en hydrogeologische studies aan, evenals studies zoals het Technisch Verslag en Tracimat (voor de selectieve ontmantelingsprocedure).
- In de onderhandelingsfase stellen we het bestek op voor bodemsanering, asbestverwijdering en selectieve ontmanteling.
- Tot slot zorgen we in de uitvoeringsfase voor de opvolging van de werken en controleren we het goede verloop van het grondbeheer, de asbestverwijdering of de selectieve sloopfase, waarbij we erop toezien dat er niet wordt afgeweken van het uitvoeringsschema.
Meer in het bijzonder, wat bieden jullie aan architecten?
We werken regelmatig samen met architecten, en dit geeft ons een uitstekend perspectief op de milieukundige problemen waarmee architecten vaak te maken hebben. Zo stelt bij de voorbereiding van herontwikkelingsdossiers voor vervuilde terreinen zijn expertise ter beschikking in het optimale beheer van het grondgebruik om de waarde van het terrein te maximaliseren, en tegelijk de financiële impact te beperken en het uitvoeringsschema te verzekeren. Wat het beheer van asbest betreft, zorgt voor een vlotte en transparante dialoog tussen de verschillende actoren (aannemers, overheden, projectmanagers, architecten). Dit maakt het mogelijk om de verplichtingen en mogelijkheden voor het beheer van het aanwezige asbest te verduidelijken en vervolgens de impact op de planning en het budget te beperken - een veelvoorkomend geval wanneer er in de loop van de werken asbest wordt ontdekt. De onafhankelijkheid van garandeert u ook een betrouwbaar en kwalitatief hoogstaand advies.
Welke ontwikkelingen ziet u voor de vastgoedsector in de komende jaren?
De prioriteiten die de Europese Unie in het kader van de Green Deal voor de komende decennia heeft vastgesteld, zullen een directe invloed hebben op het circulaire beheer van materialen, het optimale gebruik van hulpbronnen, en de energie-efficiëntie die in elke fase van de levenscyclus van een gebouw moet worden verhoogd.
Terwijl een meerderheid van de projecten bestaat uit het slopen van het bestaande gebouw om dan met nieuwe materialen te beginnen, is het hoog tijd voor de ontwikkeling van ‘urban mining’, namelijk het zoeken naar de benodigde middelen in reeds bestaande gebouwen. Het gaat erom de structuren die bewaard kunnen worden te behouden, de materialen te sorteren en te recupereren om de waarde ervan te maximaliseren, en de behoefte aan nieuwe middelen te beperken.
Energie-efficiëntie is natuurlijk belangrijk, maar ook een combinatie van lokaal beschikbare duurzame energiebronnen (ondiepe geothermische, riothermische, koelende en ondergrondse opslag van overtollige warmte in warme periodes) moet worden onderzocht waar dat technisch haalbaar is.
Deze transformaties zijn al begonnen op initiatief van de regionale autoriteiten en enkele belanghebbenden in de vastgoedsector, maar er moet nog veel worden gedaan om de doelstelling van koolstofneutraliteit tegen 2050 te bereiken. De mogelijkheden zijn talrijk en dat maakt het een spannende uitdaging!

Waar staat Tauw in deze ontwikkelingen?

Tauw zal zich blijven positioneren als partner van de vastgoedsector. Naast het aanpakken van alle milieuverplichtingen van onze klanten, garanderen we vanaf het projectontwerp dat we alle middelen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van onroerend goed optimaal zullen beheren. Dit vereist een globale analyse vanaf de allereerste fasen van het project, een identificatie van de beschikbare middelen, en een zoektocht naar optimalisatie in elke fase van de ontwikkeling, met inbegrip van het toezicht op de uitvoering. Met andere woorden, Tauw is uw milieupartner voor de toekomst.

Referenties