UMC Sint-Pieter

Architecten

archipelago architects

Locatie

Hoogstraat 322, 1000 Brussel

Bouwheer

UMC Sint-Pieter

Startdatum

1991

Het project voor de herstructurering en de heropbouw van het UMC Sint-Pieter is het resultaat van een internationale ontwerpwedstrijd die gewonnen werd door archipelago │ baev.  De uitdaging was een concept voor de volledige reconstructie van het ziekenhuis zonder enige onderbreking van de activiteit ervan.

Het bestaande ziekenhuis had in het verleden een deel van de Wolstraat ingenomen, die al bestond in de middeleeuwen, net als het leprozenhuis dat aan de basis stond van deze instelling. Het project opende deze straat opnieuw en creëerde er tegelijk een boogvormig inkomplein.

De uitvoering verliep in opeenvolgende fasen van nieuwbouw, verhuizing en afbraak.

Het basisconcept was om een verloop te scheppen vanaf de openbare ruimten aan de Waterloolaan richting de medische functies. Door het grote niveauverschil op de site, meer dan 14 meter, kunnen de verschillende stromen (medisch, bezoekers en logistiek) horizontaal worden gescheiden.

De fasering van het project maakte het mogelijk nieuwe programma’s in het project te integreren, waaronder een centraal universitair laboratorium voor de drie ziekenhuiscentra. Ondanks de dichte bebouwing ging er bijzondere aandacht naar de natuurlijke verlichting van de verschillende afdelingen.

Ondernemingen

Overige ondernemingen
Setesco sa (TS).