Xella

Adres

Xella

Kruibeeksesteenweg 24

2070 Burcht

België

Website

www.xella.be

Email

ytong-be@xella.com

Telefoonnummer

+32 (0)3 250 47 00

Xella: voorloper in duurzame bouwoplossingen
Xella wil een voorloper zijn op het gebied van duurzame bouwoplossingen. Het op de markt brengen van bouwproducten en – systemen die de vraag naar energie minimaliseren, heeft de prioriteit. Xella ontwikkelde hiervoor ‘De Groene Motor’: initiatieven die ontplooid worden in het belang van mensen, de leefomgeving en de wereld als geheel.

Aan de hand van vragen en antwoorden doorloopt “De Groene Motor” de levenscyclus en de milieuprestaties van kalkzandsteen (Silka) en cellenbeton (Ytong, Ytong-Multipor en Hebel). Op deze manier brengt Xella zijn visie op duurzame producten en productie voor het voetlicht en biedt een blik op wat de onderneming beweegt en welke concrete stappen ze zet.
Onuitputtelijke grondstoffen
Voor zijn productie gebruikt Xella (vrijwel) onuitputtelijke grondstoffen en voorziet daarom in de toekomst geen schaarste. Voor de productie van kalkzandsteen gebruikt Xella voornamelijk zand (zo’n 94%), een onuitputtelijke grondstof, en kalk (zo’n 6%), dat in de natuur op zeer grote schaal voorkomt. Voor de productie van cellenbeton zet Xella naast zand (zo’n 75%) en kalk (zo’n 10%) ook cement (zo’n 15%) in. Daarnaast wordt een minimale hoeveelheid aluminiumoxide toegevoegd die ervoor zorgt dat de gesloten cellen met stilstaande lucht in het materiaal worden gevormd.
Recyclage van Xella producten in samenwerking met OVAM
Vijf jaar geleden ondertekende Xella reeds een samenwerkingsovereenkomst met OVAM voor de gescheiden inzameling, recyclage en hergebruik van cellenbeton afval. Xella zet belangrijke hoeveelheden cellenbetonpuin in als zandvervanger bij de productie van nieuw cellenbeton en is hiermee dan ook koploper in Europa. In Vlaanderen komt jaarlijks 11 miljoen ton bouwafval per jaar vrij. Om deze afvalberg te verkleinen zoekt OVAM in samenwerking met partners uit de materialenketen naar oplossingen voor maximale recyclage en hergebruik van bouwmaterialen. Het bouw- en sloopafval uit renovatie- en sloopactiviteiten bevat ook cellenbeton afval.
Xella zet volop in op BIM
Xella is ervan overtuigd dat integrale innovatieve bouwsystemen en moderne processen (BIM) voor een beter ontwerp, bouwverloop en gebouwenbeheer het antwoord bieden op de veranderende noden. Hierbij is ketensamenwerking het sleutelwoord. BIM is het instrument dat samenwerking tussen de verschillende schakels in de bouwketen vereenvoudigt. BIM maakt het mogelijk om gebouwen virtueel te ontwerpen, bouwen en beheren. Hierdoor worden fouten opgespoord en opgelost nog voordat er één spade in de grond gaat. De werkelijke bouw gaat daardoor efficiënter en neemt veel minder tijd in beslag. De grote kracht van BIM is de integrale samenwerking van alle partijen. De architect, de constructeur, bouwproducent, installateur en aannemer kunnen hun gegevens kwijt in het virtuele model. Hierdoor is onmiddellijk zichtbaar hoe de verschillende gegevens zich naast elkaar verhouden en worden eventuele ‘clashes’ virtueel zichtbaar.
Als één van de leidinggevende producenten van bouwsystemen neemt Xella actief deel in verscheidene ketensamenwerkingsprocessen. BIM duikt hier vaak op als het gebruikte instrument. De Xella bouwsystemen bieden meer dan 3D design. De partners krijgen toegang tot geometrische data, materiaal specificaties, structurele parameters, enz. Informatie in verband met productie en de relevante goedkeuringsdocumenten vervolledigen het geheel. Met de geschikte software kunnen tijdparameters, kostencalculaties, offertes, enz. toegevoegd worden.

Referenties