Bedrijfsverzamelgebouw ’t Walletje Knokke-Heist

Architecten

B2Ai

Locatie

Knokke-Heist

Bouwheer

AGSO Knokke-Heist

Einddatum

2013

Dit kantoorgebouw werd ontworpen als een uitbreiding van het bestaande bedrijvenpark. Een groenstrook fungeert als overgangszone naar de dorpskern van Westkapelle. De realisatie van dit kantoorgebouw betekende het startschot voor de derde ontwikkelingsfase van het bedrijvenpark. Dit project wil enerzijds een landmark creëren en anderzijds een professioneel gebouw vormgeven dat wordt gekenmerkt door moduleerbaarheid, flexibiliteit, duurzaamheid en toegankelijkheid. Het gebouw vervult eveneens een voorbeeldfunctie als het kloppende hart van het bedrijvenpark. Een voorbeeld inzake architecturale kwaliteit, functionaliteit, flexibiliteit, aanpasbaarheid, gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, comfort, en gebruik van ruimte en materialen. Kortom: van duurzaamheid.

Het kantoorgebouw moet onderdak bieden aan een mix van voortdurend evoluerende bedrijven. Met dat doel voor ogen werd bij de ontwikkeling gebruik gemaakt van een logische kolommenstructuur, vaste kernen voor verkeer en technieken, lichte akoestische wanden en een modulaire gevelopbouw. Elk bedrijf heeft een aparte toegang en kan indien nodig zelfs beschikken over een toegang voor vrachtwagens. In een ruimer perspectief vormt het bedrijvenpark een schakel van de Natiënlaan, een belangrijke invalsweg naar Knokke vanuit het hinterland. Langs deze as, die eigenlijk doorloopt tot aan het Casino van Knokke, vinden we verschillende functies terug, zoals het NMBS-station, golfterreinen en het nieuwe ziekenhuis.

Ondernemingen