De Hoge Weiden van Ukkel - L1 & L2

Architecten

A2RC ARCHITECTS

Locatie

Brussel

Bouwheer

BPI

Startdatum

2008

Einddatum

2016

Verkaveling van 309 appartementen - 6 huizen - kantoren - handelszaken - voorzieningen. Het project van Les Hauts Prés d'Uccle bevindt zich tegenover het station van Ukkel Kalevoet op de plaats van een gesaneerd en bouwrijp gemaakt industrieel braakland. Het is een gemengd project van woningen, winkels en kantoren vlakbij de beschermde groene zone van de Keyenbempt. De inplanting is gekenmerkt door een streven naar een versmelting met het stedelijke weefsel (respect voor de niveaus, de types en de bouwvolumes van de aangrenzende panden) en een open zicht op het vlakbij gelegen bosgebied. Dit project bestaat uit twee aangrenzende verkavelingen, die als één geheel worden behandeld. De eerste verkaveling telt 155 appartementen die al gebouwd zijn; de tweede verkaveling telt 154 appartementen, die momenteel nog in aanbouw zijn. Deze laatste bestaat uit appartementen van een gemiddelde standing over 3 tot 4 bouwlagen, allemaal met perfect georiënteerde terrassen en/of tuinen. De gebouwen passen in een geheel van nieuwe wegen, pleinen en groene ruimte die werden bestudeerd om een nieuwe gezellige en kleinschalige wijk te creëren. De verkaveling is onderverdeeld in verschillende loten waarover de appartementsgebouwen verspreid worden. De twee percelen zijn onderverdeeld in verschillende percelen waarop zijn verdeeld appartementsgebouwen bestaande uit 15-43 appartementen in een open locatie op de site.

Ondernemingen