Administratief centrum Zwevegem

Architecten

B2Ai, Sileghem & Partners

Locatie

Blokkestraat, Zwevegem

Bouwheer

Gemeente Bestuur Zwevegem

Einddatum

2013

Eind 2007 gaf de gemeente Zwevegem de opdracht voor een haalbaarheidsstudie die moest bekijken of de vroegere verkoopkantoren van Bekaert NV konden worden omgebouwd tot gemeentelijk administratief centrum. Dat centrum diende bovendien te voldoen aan de huidige normen inzake comfort, energie-efficiëntie en duurzaamheid. Het oude gebouw werd volledig gestript tot op het betonskelet. Een compleet nieuwe buitenhuid zorgt nu voor een optimaal isolatieniveau en een betere dosering van de lichtinval. Door deze ingrepen kon het probleem van de oververhitting tijdens de zomermaanden worden aangepakt. Uit de vergelijkende eindstudie bleek dat door het bestaande betonskelet te hergebruiken, meer dan 10% kon worden bespaard. Daarnaast werd ook een ambitieuze doelstelling bepaald om van deze kantoren een E30-K30-gebouw te maken.
In 2008 organiseerde de gemeente een wedstrijdopdracht die werd gewonnen door de tijdelijke vereniging tussen BURO II & ARCHI+I en Sileghem & Partners. Het winnende project gaat uit van de stedenbouwkundige context, waarbij de bereikbaarheid van het gemeentelijk centrum en van het nabije “Sportpunt” de leidraad vormde voor de toegang en het verkeer naar en in het gebouw. Twee tegenover elkaar gelegen ingangen, geënt op toegangswegen voor wagens enerzijds en fietsen anderzijds, schikken de kantoren rond een centrale straat die de ruggengraat Administratief centrum Zwevegem Blokkestraat, Zwevegem van het gebouw vormt. De centrale straat fungeert als een duidelijk leesbare openbare ruimte waarin de burger op een evidente manier zijn weg vindt naar de verschillende diensten.
De meeste publieke functies zijn makkelijk toegankelijk op het gelijkvloers. Burgerlijke stand, Politie, Jeugd, Cultuur, Stedenbouw en Milieu zijn rechtstreeks toegankelijk via de centrale straat. Het OCMW heeft eveneens een balie op het gelijkvloers. Op de verdieping werden de diensten ondergebracht die toegankelijk zijn op afspraak. In het landschapskantoor op de verdieping vormen een aantal vaste kernen van vergaderzalen, archieven en kopieerruimtes de structurerende elementen in een relatief open landschap. De vaste bureaus staan steeds opgesteld in de buurt van de buitenramen. Archieven, sanitair en vergaderzalen bevinden zich in de centrale delen van het gebouw.
De raadzaal - het symbool bij uitstek van de openheid van bestuur - is ruim beglaasd en goed zichtbaar vanuit het prachtige park ten zuiden van het gebouw. Met zijn grote foyer en polyvalente zaal kan de raadzaal ook gebruikt worden voor tal van openbare en semiopenbare evenementen. De openheid naar het park en het terras moet een uitnodiging zijn voor een zeer gevarieerd gebruik in een actieve gemeente.

Ondernemingen