Brandweerkazerne voor de Service Régional d'Incendie

Architecten

Samyn and Partners architects & engineers, Réservoir A

Locatie

Charleroi

Bouwheer

THV « THOMAS & PIRON - CIT BLATON »

Startdatum

2014

Einddatum

2016

Het project vertoont een eenvoudige, hedendaagse, compacte en praktische architectuur zij het in een herkenbare en zichtbare iconische vorm die past bij het duidelijk tertiaire karakter van de omgeving. De ronde vorm van het plan vloeit rechtstreeks voort uit het tracé van de stromen van de interventievoertuigen. Om te vermijden dat deze twee stromen elkaar kruisen, was de ronde vorm vanzelfsprekend. Alle functies worden ondergebracht in deze cilinder met een diameter van ongeveer 90 m en 5 bouwlagen. De zeer hoge compactheid van dit volume vermindert dus de buitenoppervlakken die blootgesteld zijn en beperkt het energieverlies. De 5 niveaus zijn als volgt onderverdeeld: niveau 0 - ingang; niveau 1 - interventie; niveau 2 - kleedkamers; niveau 3 - leefruimte en administratie; niveau 4 - tuin en restaurant.

Ondernemingen

Overige ondernemingen
FTI, NEO & IDES, INGENIEURS BUREAU MEIJER, SIXCO.