be-MINE boulevard

Architecten

Jaspers-Eyers Architects, UAU collectiv

Locatie

Beringen

Bouwheer

Mijn Retail

Einddatum

2015

De voormalige koolmijnsite van Beringen werd in 1993 integraal beschermd als erfgoed. Het is de enige mijnsite in Limburg waar het industriële hart van de mijn bewaard werd en is hierdoor ook uniek in Europa. Op de omvangrijk site worden heel wat vitale functies samengebracht: sport (Sportoase Mijn Zwem paradijs), wonen (Houtpark met o.m. urban villa’s maar ook een woonzorgcentrum), werken (in toeristisch-recreatieve functies maar ook kantoorruimte) en winkelen (be-MINE boulevard).
be-MINE verkreeg in augustus 2013 een socio-economische vergunning voor 15.000 m² aan winkels. Er is een cluster van een twintigtal winkels (geconcentreerd rond een ruime centrale parking) met een gevarieerd aanbod voor zowel dagdagelijkse aankopen, als voor mode, interieur en elektro. De winkels hebben een minimale grootte van 600 m², oppervlaktes die zich niet in het centrum kunnen vestigen. De realisatie van dit aanbod is een meerwaarde voor de consument in Beringen die vroeger vaak elders zijn inkopen deed.
Het masterplan had enkele grote uitdagingen om een hedendaags leisure- en retailpark te integreren in een historisch industriële site op een manier waarin het een de andere versterkt (zoals een symbiose). Samen met een gespecialiseerd team van retail en leisure experts was het mogelijk een uitdagend ontwerp te creëren waarin architecturaal gevormde ruimtes een extra dimensie geven aan de functie. Tegelijkertijd is de buitenzijde van het retailpark een bescheiden, maar daarnaast ook eigentijds gebouw met een hoge graad van detaillering. Het gebouw bestaat uit een bouwlaag met een groendak, dat zich over 350 meter uitstrekt en zo harmonieus binnen de omgeving past.
’s Avonds wordt de luifel op een subtiele manier met LED verlicht, de verlichting van de toekomst. Maar ook aan het verleden werd gedacht. Zo verwijzen de boomstammen aan de ingang en in de plantenbakken naar de houten stutpalen die vroeger in de mijnen werden gebruikt. Het werken met natuurproducten was belangrijk: zo werd voor de eerste keer in België gewerkt met de Oostenrijkse Kielsteg-techniek. Hierbij worden op een onderplaat houten panelen geschraagd en dit verschillende keren. Deze stapel wordt dan samengeperst en gelijmd tot een zeer sterke en licht geheel. Hiermee werden houten welfsels gebouwd die 5 meter uitsteken aan de buitenkant en tot 7m binnen het gebouw.

Ondernemingen