Tractebel Engineering

Adres

Tractebel Engineering

Simon Bolivarlaan 34-36

1000 Brxuelles / Brussel

Website

tractebel-engie.com

Email

bram.vandenboom@tractebel.engie.com

Telefoonnummer

+32 496 59 47 04

Bruggenbouwer in de leefomgeving van morgen

Bouwen in verstedelijkte context wordt alsmaar complexer. Disciplines moeten elkaar vinden in een geïntegreerd concept dat niet alleen esthetisch en technisch, maar ook praktisch, wettelijk en financieel haalbaar is. Alle neuzen in dezelfde richting krijgen, is niet altijd gemakkelijk. Tractebel voelt zich hierin als een vis in het water door multidisciplinaire kennis te combineren met de rol van bruggenbouwer tussen de stakeholders.

Belgisch bureau met meer dan 150 jaar ervaring, 5.000 experts wereldwijd en een ongeëvenaarde expertise in energie, water, infrastructuur, bouw en mobiliteit: dat is waar Tractebel voor staat. “Ons dienstenpakket bestaat uit hoogstaand projectmanagement, engineering en consultancy”, vertelt Bram Vandenboom, Hoofd van de divisie Urban. “Hierbij streven we naar zoveel mogelijk toegevoegde waarde tijdens de volledige levensduur van een project. Onze grote sterkte is dat we inzetten op de wisselwerking tussen engineering en consultancy, wat resulteert in een geïntegreerde aanpak met draagvlak tussen alle stakeholders (publiek, privé, individuen en instellingen). Grote bouwprojecten kenmerken zich door een brede range van disciplines en betrokkenen die soms moeilijk met elkaar in overeenstemming te brengen zijn. De tijd dat iedereen op zijn eilandje een stukje van de puzzel ontwerpt, is lang voorbij. Alle stakeholders moeten samenwerken om tot een goed uitvoerbaar en toekomstgericht concept te komen dat kwaliteit, duurzaamheid, comfort en flexibiliteit biedt. Tractebel overstijgt de rol van engineering door als partner van de opdrachtgever dit traject mee vorm te geven en tegelijkertijd technische input te leveren. Op die manier creëren we een onmiskenbare meerwaarde. De leefomgeving van morgen zal er immers totaal anders gaan uitzien, met meer groen, koude- en warmtenetten, gemeenschappelijke mobiliteitsoplossingen en gebouwen die verschillende functies verenigen. Het zullen vooral veel aangenamere omgevingen worden om in te leven.”

Referenties