Tractebel Engineering

Adres

Tractebel Engineering

Simon Bolivarlaan 34-36

1000 Bruxelles / Brussel

Website

tractebel-engie.com

Email

bram.vandenboom@tractebel.engie.com

Telefoonnummer

+32 496 59 47 04

Bruggenbouwer in de leefomgeving van morgen

Bouwen in een verstedelijkte context wordt alsmaar complexer. Verschillende disciplines moeten elkaar vinden in een geïntegreerd concept dat niet alleen esthetisch en technisch, maar ook praktisch, wettelijk en financieel haalbaar is. Alle neuzen in dezelfde richting krijgen, is een uitdaging om u tegen te zeggen. Door multidisciplinaire kennis te combineren met de rol van bruggenbouwer tussen de stakeholders, slaagt Tractebel glansrijk in deze missie.

Tractebel is een Belgisch bureau met meer dan 150 jaar ervaring dat vandaag wereldwijd actief is. De onderneming heeft kantoren in een zeventigtal landen en stelt ongeveer 5.000 experts te werk. De ongeëvenaarde expertise in energie, water, infrastructuur, bouw en mobiliteit van deze gigant heeft ervoor gezorgd dat het klantenbestand intussen private en publieke actoren uit zo’n 160 landen telt.  Vooral de entiteit ‘Urban’ wint aan belang. En dat is niet zo vreemd, aangezien de stedelijke context momenteel in een ongekende transitie zit. “Met een duizendtal ‘Urban’ experts genereren we vandaag zo’n 150 miljoen euro omzet per jaar”, vertelt Bram Vandenboom, hoofd van de entiteit in de BENELUX. “Ons dienstenpakket bestaat uit hoogstaand projectmanagement, engineering en consultancy. Dat we zo succesvol zijn, heeft vooral met onze visie te maken. Wij streven er immers naar om onze klanten doorheen de volledige levensduur van het project een maximale toegevoegde waarde te bieden. Dus van het masterplan en het conceptuele ontwerp, tot de gedetailleerde plannen, het bouwtoezicht en de uitvoering.”  

Geïntegreerde aanpak

Een grote sterkte van Tractebel Urban is dat er sterk op de wisselwerking tussen engineering enconsultancy wordt ingezet. Dit resulteert in een geïntegreerde aanpak dat een draagvlak tussen alle stakeholders (publiek, privé, individuen en instellingen) oplevert. “Grote bouwprojecten kenmerken zich door een brede range van disciplines en betrokkenen die soms moeilijk met elkaar te verenigen zijn”, aldus Bram Vandenboom. “De tijd dat iedereen op zijn eilandje een stukje van de puzzel ontwerpt, is intussen voorbij. Alle stakeholders moeten samenwerken om te komen tot een goed uitvoerbaar en toekomstgericht concept dat kwaliteit, duurzaamheid, comfort en flexibiliteit biedt. Tractebel overstijgt zijn engineeringtaak door als partner van de opdrachtgever dit traject mee vorm te geven en tegelijkertijd de benodigde technische input te leveren.

Proactief met unieke services

De innovatieve ingenieurs van Tractebel Urban anticiperen op de behoeften van stedelijke gemeenschappen. “We zorgen voor oplossingen die infrastructuur, gebouwen en technologie met elkaar verbinden om de kwaliteit van de bewoners te verbeteren”, verduidelijkt Bram Vandenboom. “Hiertoe ontwikkelden we ook meerdere unieke services. Zo meten we met de 360° City Scan hoe robuust steden vandaag zijn en hoe goed ze de toekomstige uitdagingen aankunnen. Met deze tool inventariseren we dus de prestaties van de stad op het vlak van rijpheid van de ‘infrastructuur’ en de efficiëntie van de diensten. We doen dit vanuit zes perspectieven: circulariteit, inclusiviteit, aantrekkelijkheid, productiviteit, veerkracht en connectiviteit. Met de ‘TracToZero’ bieden we dan weer een breed scala aan studies om de optimale transportmodaliteiten te bepalen in relatie tot energie- en infrastructuurlocaties. Bedoeling is de klanten op die manier te helpen hun CO2-emissiedoelstellingen te behalen. Met dergelijke services en onze geïntegreerde aanpak creëren we onmiskenbaar een meerwaarde. De steden van morgen zullen er immers totaal anders uitzien, met meer groene zones, koude- en warmtenetten, gemeenschappelijke mobiliteitsoplossingen en gebouwen die verschillende functies verenigen. Het zullen vooral veel aangenamere omgevingen worden om in te leven.”

Referenties