Tractebel Engineering

Adres

Tractebel Engineering

Simon Bolivarlaan 36

1000 Bruxelles / Brussel

Website

tractebel-engie.com

Email

jan.groeninckx@tractebel.engie.com

Telefoonnummer

+32 494 64 83 40

Slimme engineering biedt snelle, geïntegreerde en doordachte antwoorden

In deze snelle maatschappij moet ook Engineering slimmer en wendbaarder worden om de koolstofneutrale toekomst te realiseren die onze planeet en maatschappij eisen. Daarom kiest Tractebel resoluut voor een dynamische aanpak en innovatieve tools om meer gedetailleerde studies uit te voeren en ontwerpen optimaal af te stemmen op de noden van alle stakeholders om zo mee te bouwen aan de leefomgeving van morgen.

Tractebel is een Belgisch bureau met meer dan 150 jaar ervaring dat vandaag wereldwijd actief is. De onderneming heeft kantoren in een zeventigtal landen en stelt ongeveer 5.000 experts te werk. De ongeëvenaarde expertise in energie, water, infrastructuur, bouw en mobiliteit van deze gigant heeft ervoor gezorgd dat het klantenbestand intussen private en publieke actoren uit zo’n 160 landen telt.  Vooral de entiteit ‘Urban’ wint aan belang. En dat is niet zo vreemd, aangezien de stedelijke context momenteel in een ongekende transitie zit. “Met een 500 tal ‘Urban’ experts in België genereren we vandaag zo’n 70 miljoen euro omzet per jaar in België”, vertelt Jan Groeninckx, hoofd van de entiteit Urban Belgium. “Ons dienstenpakket bestaat uit hoogstaand projectmanagement, engineering en consultancy in het domein van stadsontwikkeling, complexe gebouwen, mobiliteit, transport infrastructuur en haven- en waterwegenbouw. Dat we zo succesvol zijn, heeft vooral met onze visie te maken. Wij streven er immers naar om onze klanten doorheen de volledige levensduur van het project een maximale toegevoegde waarde te bieden. Dus van het masterplan en het conceptuele ontwerp, tot de gedetailleerde plannen, het bouwtoezicht en de uitvoering.” 

Geïntegreerde aanpak

Een grote sterkte van Tractebel Urban is dat er sterk op de wisselwerking tussen engineering en consultancy wordt ingezet. Dit resulteert in een geïntegreerde aanpak dat een draagvlak tussen alle stakeholders (publiek, privé, individuen en instellingen) oplevert. “Grote bouwprojecten kenmerken zich door een brede range van disciplines en betrokkenen die soms moeilijk met elkaar te verenigen zijn”, aldus Jan Groeninckx. “De tijd dat iedereen op zijn eilandje een stukje van de puzzel ontwerpt, is intussen voorbij. Alle stakeholders moeten samenwerken om te komen tot een goed uitvoerbaar en toekomstgericht concept dat kwaliteit, duurzaamheid, comfort en flexibiliteit biedt. Tractebel overstijgt zijn engineeringtaak door als partner van de opdrachtgever dit traject mee vorm te geven en tegelijkertijd de benodigde technische input te leveren.

Proactief met slimme innovatieve tools

Om snel en doordacht te kunnen anticiperen op de behoeften van stedelijke gemeenschappen, kiest Tractebel resoluut voor slimme innovatieve tools. “In deze snelle maatschappij moet ook Engineering slimmer en wendbaarder worden om de koolstofneutrale toekomst te realiseren die onze planeet en maatschappij eisen. We zorgen voor geïntegreerde oplossingen die infrastructuur, gebouwen en technologie met elkaar verbinden om de kwaliteit van de bewoners te verbeteren”, verduidelijkt Jan Groeninckx. “Hiertoe kiezen we resoluut voor een dynamische aanpak en ontwikkelen we constant nieuwe innovatieve tools die ons toelaten om meer gedetailleerde studies uit te voeren, en ontwerpen optimaal af te stemmen op de noden van alle stakeholders. BIM modellering laat ons bijvoorbeeld toe om de complexiteit van infrastructuurprojecten beheersbaar te maken, met Augmented Reality technologie leggen we 3D modellen bovenop de realiteit, drones worden ingeschakeld voor specifieke risicobeoordelingen, interactieve communicatietools laten ons toe om het brede publiek op een gestructureerde manier te informeren en te bevragen en geoportaal levert ons realtime GIS oplossingen op die het samenwerken versterken. Met dergelijke innovatieve oplossingen en onze geïntegreerde aanpak creëren we onmiskenbaar een meerwaarde en versterken we de samenwerking met de opdrachtgever, partners én stakeholders.”

Referenties