2de Tijsman tunnel

Locatie

Antwerpen

Bouwheer

Lantis

Verwachte einddatum

2026

Dit project maakt deel uit van het Routeplan 2030 van de stad Antwerpen, dat de bereikbaarheid en de levenskwaliteit in de regio wil verbeteren en voornamelijk betrekking heeft op de ontwikkeling van de R1-ring (voor de stad) en de R2-ring (voor transit rond de stad).

Om deze ambitie te ondersteunen moet de R2, waarvan de Liefkenshoektunnel, worden verbind, verbeterd en versterkt zodat optimale ontsluiting van de haven wordt bekomen en het verkeer zo veel mogelijk rond de stad geleid wordt. Om de capaciteit van de R2 te vergroten, moeten de bestaande knelpunten worden verminderd, met name in de Frans Tijsmanstunnel.

In dit verband werd besloten de bestaande Tijsmans-tunnel te renoveren en er een tweede tunnel naast te bouwen.

Tractebel heeft, in samenwerking met Greish en Arcadis, een raamcontract binnengehaald voor een periode van 7 jaar dat de volgende taken omvat:

- de ontwikkeling van het project;
- de voorbereiding van aanvragen voor bouwvergunningen;
- de opstelling van het bestek;
- deelname aan de selectie van succesvolle inschrijvers;
- de follow-up van de uitvoeringswerkzaamheden.

De betrokken disciplines zijn: geologie en geotechniek, civiele techniek, waterbouwkunde, tunnel-, brug- en wegenbouw, elektromechanica en technische installaties voor verkeer en tunnels, tunnelveiligheid; milieu- en landschapsaspecten, mobiliteitsaspecten.

Ondernemingen

Overige ondernemingen
Arcadis, Greisch