Aanleg A11 te Brugge - Missing Link

Locatie

Brugge

Bouwheer

Agentschap Wegen en Verkeer

Einddatum

2017

Op 22 maart 2014 werd het officiële startschot gegeven voor de aanleg van een belangrijke schakel in het verkeersnetwerk in West-Vlaanderen: de A11. Deze 12-km lange nieuwe autosnelweg vormt het ontbrekende puzzelstuk tussen twee belangrijke verkeersaders: de N31 in Brugge en de N49 in Westkapelle. Het Agent schap Wegen en Verkeer wil deze “missing link” aanleggen om de mobiliteit om en rond het polder- en havengebied te verbeteren. Momenteel moet alle verkeer van en naar de haven via de Havenrandweg-Zuid en de Dudzelestraat. Deze gewestwegen tellen slechts één rijstrook in elke rijrichting en zijn minder geschikt voor zwaar verkeer. Met de komst van de A11 wordt het economische havenverkeer en het lokale personenverkeer van elkaar gescheiden. Er komt ook een nieuwe en veilige lokale weg- en fietsinfrastructuur. De nieuwe snelweg biedt extra ontwikkelingskansen voor de havenactiviteiten en het streektoerisme en wordt aangelegd met respect voor mens en omgeving. De werkzaamheden omvatten een heel aantal constructies, verspreid over 18 zones. Na 42 maanden, in het najaar van 2017, moet de snelweg volledig klaar zijn.

De A11 in het kort
De A11 verbindt de N31 in Brugge met de N49 in Westkapelle. Over een afstand van 12 km komt er een nieuwe tweevaksweg met het statuut van een snelweg. Dit verbindingsstuk bevat drie nieuwe aansluitingscomplexen (met de N31 in Brugge, met de Zeehaven en met de N49 in Westkapelle). Een vierde aansluitingscomplex (N31/Blauwe Toren) wordt heringericht. De A11 kruist enkele spoorlijnen, het Boudewijnkanaal, het Leopold- en Schipdonkkanaal, de Heistlaan, de N376 en N374 door middel van een viaduct, bruggen en tunnels. Door al deze ingrepen zal het verkeer in staat zijn om via de A11 in 6 minuten van Brugge (N31) naar Westkapelle (N49) te rijden. Naast een nieuwe weg voor het gemotoriseerde verkeer worden er ook nieuwe fietspaden aangelegd. Na de werken zullen fietsers over 15 km nieuw fietspad beschikken. De fietsverbindingen worden samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) gerealiseerd. Meer info vind je op de website www.A11verbindt.be waar je je kunt inschrijven op de nieuwsbrief om zo op de hoogte te blijven van de werken.

Ondernemingen