Sweco Belgium

Adres

Sweco Belgium

Rue d’Arenberg 13 - bte 1

1000 Bruxelles / Brussel

Website

www.swecobelgium.be

Email

info@swecobelgium.be

Telefoonnummer

+32 (0)2 383 06 40

Sweco Belgium geeft vorm aan de samenleving van morgen

Sweco is Europa’s toonaangevend ingenieurs-, advies- en ontwerpbureau.
Ons werk resulteer t in duurzame gebouwen, efficiënte infrastructuur en kwaliteitsvolle industrieen energieprojecten. Met 14.500 medewerkers in Europa bieden we onze klanten de juiste expertise voor iedere situatie. We voeren wereldwijd projecten uit in 70 landen.

Sweco Belgium ondersteunt de openbare sector, de private markt en de industrie met engineering en consulting. Onze experts luisteren naar de verwachtingen van de klant en zetten die, door hun deskundige inbreng en ervaring met geïntegreerd ontwerpen, om in verantwoorde economische oplossingen. We zorgen voor een gedetailleerd technisch dossier, begeleiden de uitvoering en zijn uw partner in project- en contractmanagement. Wij engageren ons ook in PPS-projecten en nemen graag de voorbereiding voor u uit handen. Wij bieden een breed multidisciplinair dienstenpakket doorheen de volledige projectketen, zodat u voor alle vragen bij Sweco Belgium als integrerende dienstverlener terecht kunt.

Onze dienstverlening
Advies & consulting: goed begonnen, is half gewonnen

Vraag in een vroeg stadium kwalitatief advies aan uw Sweco Belgium expert. Uw probleem wordt sneller en beter opgelost. Innovatieve en economisch interessante scenario’s worden zo realiteit in uw projecten. Sweco Belgium geeft u strategisch en multidisciplinair advies: gaande van audits en beleids- en haalbaarheidsstudies, over ontwikkelingsplannen, conceptstudies en scenario-analyses tot energiestudies en financieringsmogelijkheden.

Ontwerp & engineering

Sweco Belgium ontwerpt stedenbouwkundige, architecturale en technische projecten. Kennis is daarbij onze kracht. Aandacht voor kwaliteit, innovatie en duurzaamheid is ons credo. De nationale en internationale regelgeving is onze leidraad. Ons Europees kennisnetwerk in milieu, water, energie, industrie, ruimte, gebouwen, mobiliteit en infrastructuur is er in de eerste plaats voor u. Ideeën, concepten en ontwerpen vertalen onze vakspecialisten en technici naar gedetailleerde uitvoeringsdossiers die haalbaar zijn op de werf. Integratie van disciplines in een totaal concept, maar ook veiligheid en milieu zijn een permanente zorg. We zorgen voor de nodige bouw- en milieuvergunningen, een juiste materiaalkeuze, realistische kostenramingen en heldere bestekken.

Project- en contractbeheer, management van A tot Z in één hand
Investeringsprojecten zijn complex en multidisciplinair. Er zijn diverse betrokken partijen en vele randvoorwaarden. Daarom is projectmanagement vanaf het eerste concept tot de definitieve oplevering van groot belang. Sweco Belgium kiest voor een geïntegreerde aanpak, een continue en coherente sturing doorheen alle projectfases. Ervaren projectmanagers, bijgestaan door een multidisciplinair expertteam, begeleiden u van begin tot einde. We houden het project op koers en hebben voortdurend het resultaat en uw belangen voor ogen. Geavanceerde methodieken, managementsystemen en software zijn hiervoor ontwikkeld.

Publiek Private Samenwerking (PPS)
Sweco Belgium begeleidt overheden, financiële instellingen en aannemersconsortia bij projecten, die tot stand komen in PPS. Onze dienstverlening omvat ondermeer procesvoering, audits, bestekken en uitvoering der werken. Vanuit onze brede expertise zijn we de ideale partner om de kwaliteit en de coherentie van elk aspect van de steeds multidisciplinaire DBFM-dossiers te bewaken. Sweco Belgium staat daarnaast garant voor professionele begeleiding en advies tijdens de volledige DBFM-procedure: offerte- en onderhandelingsfase, BAFO- en gunningsfase, coördineren van de voorbereidende werken, opvolgen en opleveren van de werken en opvolgen van het contract.

Enkele speerpunten 

Consulting Services
De Consulting Services van Sweco Belgium richten zich op de adviesdiensten die in het verlengde liggen van onze kernactiviteiten. Dit zowel op het vlak van infrastructuur en vastgoed als van industrie. U kunt onze consultants en adviseurs inschakelen bij een Sweco Belgium opdracht als onderdeel van onze one-stop-shop benadering of u doet rechtstreeks een beroep op hen voor een specifieke adviesopdracht. Op vraag van de markt en de specifieke klant-behoeften zijn deze aanvullende adviesdiensten ondergebracht in zes clusters: Feasibility Studies, Public Private Project & Process Advisory, Risk Management, Lenders’ Technical Advice, Asset Management & Real Estate en Environmental Consulting. Het op de markt brengen via een DBFM-formule van het Antwerpse hoofdpolitiekantoor en van het zwembad van Kortrijk, zijn maar enkele van de talrijke referenties.
Building Information Modeling (BIM)
Tijdens de ontwerpfase werken verschillende disciplines samen aan het ontwerp. Ze leggen alle relevante informatie vast in het BIM-model. Tijdens de uitvoeringsfase maken de betrokken partijen optimaal gebruik van de productinformatie uit de ontwerpfase. De precieze wijze van samenwerken is maatwerk en bij elk project anders. Per project wordt, samen met de opdrachtgever en de ontwerpteamleden, bepaald hoe de BIM-methodologie geïmplementeerd zal worden. Afhankelijk van de afspraken kunnen berekeningen, (levensduur-) kosten, simulaties, bouwplanningen en beheersinformatie aan het 3D-model gekoppeld worden. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden van BIM voor één van uw projecten.
Architectural engineering
Sweco Belgium beschouwt architectuur als een geïntegreerd proces. De inbreng van de ingenieurs start reeds in de conceptfase om zo te komen tot een geoptimaliseerd project qua duurzaamheid, functionaliteit en energiegebruik. We noemen dit “architectural engeering”. Wanneer we al bij de eerste ontwerpfase van een project betrokken zijn en creatief kunnen meedenken, slaan we de brug tussen design en technologie en versterken we het architectonische concept. Onze insteek zal de uitwerking van de architecturale ideeën vooruit helpen, omdat we de technische uitdagingen in handige ontwerprichtlijnen omzetten. Zowel de creativiteit als de winstgevendheid van het project zullen een “boost” krijgen indien onze technische know-how als troef wordt uitspeeld om de architecturale ideeën aan te scherpen. En daar stopt het niet: we houden ook alle mogelijkheden om energie te besparen tegen het licht, we voorzien technieken voor de slimste duurzame oplossing en denken uitvoerig na over de Total Life Cycle Cost.
Ontwerpstudio
Sweco Belgium staat voor de duurzame inrichting van de woon-, werken leefomgeving. Wij maken toekomstgerichte, creatieve ontwerpen voor stedenbouwkundige, infrastructurele en landschappelijke projecten. We werken vanuit een geïntegreerde benadering aan duurzame ontwikkelingsprojecten voor regio’s, steden, dorpen en landschappen. We doen dit met een grote gevoeligheid voor de kwaliteit van de omgeving. Bij duurzame stedelijke ontwikkeling vormt de betrokkenheid van Sweco Belgium dé schakel tussen partijen en opgaven. Samen met de opdrachtgever zoeken we de juiste verhouding tussen ecologische, economische en sociale doelstellingen. Intensieve samenwerking beschouwen wij als de doorslaggevende factor voor innovatieve maarhaalbare projecten. Verbinding zoeken tussen people, planet and profit, daar kiest Grontmij voor. Een “eigen” ontwerpteam binnen Sweco Belgium neemt een cruciale rol op bij deze projecten. Om op een hoog kwaliteitsniveau te werken, hebben we onze experten samengebracht in één overkoepelende Ontwerpstudio.

Referenties