Campus COOVI-CERIA

Architecten

Xaveer De Geyter Architecten bvba

Locatie

Anderlecht

Bouwheer

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Startdatum

2008

Einddatum

2011

Ten gevolge de splitsing van de tweetalige campus COOVICERIA in een Franstalig en Nederlandstalig gedeelte besliste de Vlaamse Gemeenschapscommissie om de Elishout school voor voeding en de CVO-Elishout volwassenenonderwijs en het jongerenverblijf te vernieuwen. De splitsing van de campus had er voor gezorgd dat het Franstalige gedeelte in grote mate de bestaande identiteit van de oorspronkelijke campus kon behouden, terwijl dit niet het geval was voor het Nederlandstalig gedeelte. Het Franstalig gedeelte heeft een sterke eenvormige architectuur, het Nederlandstalige deel daarentegen bestond uit sterk verschillende gebouwen die zonder samenhang in de resten van het oude landschap staan. Het project omvat het bouwen van een keukentoren en de restauratie en renovatie van 2 gebouwen. Ook de technieken van de hele campus worden vernieuwd.

STRABAG Belgium nv is aannemer van het project. Het huidige “Gebouw 5” dateert van 1948 en is volledig gerestaureerd. Ook de “Kromme Vleugel” onderging een volledige renovatie en restauratie. Beide gebouwen zijn volledig gerenoveerd met een maximaal behoud van de oorspronkelijke architecturale eigenheid. “Gebouw 3” en “Gebouw 15” bevatten de nieuwe technieken voor de campus. Zo beschikt de campus over een warmtekrachtkoppeling die de gebouwen moet voorzien van groene energie. Tot slot omvat het project een indrukwekkende keukentoren. Deze zal in belangrijke mate het nieuwe gezicht zijn van de Nederlandstalige COOVIElishout campus. In dit gebouw zijn les- en restaurantkeukens verticaal gestapeld tot een torengebouw van 14 verdiepingen. Dit centrale glazen gedeelte waarbinnen deze functies gestapeld zitten, bestaat uit open kolomloze vloerniveaus van 12x12m. Bovendien wordt de toren gedragen door drie groepen kokers, 2 zijn traphallen en 1 is voor de technieken.

Ondernemingen