Campuspark Hasselt

Architecten

POLO.

Locatie

Kapermolenpark, Hasselt

Bouwheer

Kolmont Woonprojecten NV

Startdatum

2014

Einddatum

2020

In dit multifunctionele park ervaren zowel studenten, bewoners als bezoekers de grote belevingswaarde van de gebouwen en de omgeving.

Sweco Belgium stond in voor de opmaak van de stedenbouwkundige visie en landschappelijke inpassing, en voor de studies technieken, EPB, haalbaarheid, stabiliteit en infrastructuur voor het private gedeelte op de site.

Een gezonde mix van commerciële functies (winkels, crèche, fitness, kantoren, …), publieke functies (zwembad, Finse piste, speel- en parkzones, …) en studentenhuisvesting draagt bij tot de aantrekkelijkheid van het campuspark. De eerste fases zijn intussen beëindigd: het zwembadcomplex opende in juli 2016 zijn deuren en de eerste studententoren is sinds september 2016 in gebruik.

Onze rol
Het Urban.Habitat team van Sweco nam de stedenbouwkundige visie en landschappelijke inpassing voor haar rekening en speelde een adviserende rol in de verdere uitwerking van het project: het zwembad en de private ontwikkeling. In de visie en het ontwerp werden het Kapermolenpark maar ook de omliggende scholencampussen binnen beschouwing genomen. Het plan vergde o.a. een duidelijke visie naar hoe de site zich verankert in zijn stedelijke context, en in het bijzonder de verweving ervan met de omliggende scholencampussen, het park in zijn totaliteit, de manier waarop het park zich openstelt naar de omgeving toe en de rol van de Demer.

De divisies Buildings (stabiliteit, technieken en EPB) en Infrastructure zorgden voor de studies van de private gebiedsontwikkeling. Die bestaat uit:

- Fase 1: paviljoen 1 met 74 studentenkamers  (2014-2016);
- Fase 2: paviljoen 2 en 3 met respectievelijk 97 en 87 studentenkamers (2016-2018);
- Fase 3: ondergrondse parkeergarages met 172 plaatsen, Kapertoren ‘Slanke Dame’ met 70 appartementen en Lanterneau gebouw met fitness en facilitaire diensten (2016-2018);
- Fase 4: bouw van paviljoen 4 met residenties voor o.a. professoren, gastprofessoren, assistenten, wetenschappers, doctoraatstudenten (2018-2020).

Studentenpaviljoenen in het park en langs de Demer
Drie studentenpaviljoenen worden langs een gemeenschappelijk plein in het park voorzien. De studenten betreden het gebouw via een verlaagd inkomniveau waar zich ook de brievenbussen, de technische ruimten en de fietsenstalling bevinden. De parkbezoekers kijken onder het gebouw en over de fietsen heen, waardoor het uitzicht doorheen het park maximaal gevrijwaard wordt. In deze verlaagde zone zijn ook semipublieke speelzones mogelijk. Eén centrale gang ontsluit de studentenkamers gelegen op niveau +1 t/m +6. Doorheen het gebouw worden enkele grote gemeenschappelijke terrassen voorzien, om zo het groepsgevoel tussen de studenten te bevorderen.

Op de hoek van de Elfde Liniestraat en de Demer komt er een horizontaal studentenpaviljoen op pilotis (kolommen). Hieronder bevinden zich de toegang voor de bovenliggende studentenkamers, de technische ruimten en de fietsenstalling. De uitwerking van dit gebouw is vergelijkbaar met de paviljoenen in het park, maar dit gebouw zal slechts vier bouwlagen tellen.

Woontoren en commerciële ruimten
Op de hoek van de Koning Boudewijnlaan en de Elfde Liniestraat wordt er een campustoren voorzien met 70 appartementen voor starters en een commerciële ontwikkeling op de begane grond. De toren fungeert als een baken voor het park, een oriëntatiepunt voor voetgangers, fietsers en automobilisten. De toren richt zich door haar tweeledigheid als een ‘Elegante Dame’ naar het park. De plint van het gebouw maakt visueel het onderscheid tussen de commerciële ruimten en de bovenliggende woonentiteiten. Langs het voorplein bevinden zich de toegangen voor het interimkantoor, de wasbar, de krantenwinkel en de ruime centrale toegang voor de bovenliggende appartementen.

De bekroning van de campustoren gebeurt door twee afgeschuinde dakvlakken, waaronder de ruimere appartementen zich bevinden. De noord- en zuidgevels kenmerken zich als massieve gehelen. De oost- en zuidgevels zijn daarentegen opengewerkt. Hier bevinden zich de terrassen voor de appartementen. Onder de toren is er een parking met twee ondergrondse ‘split’ levels. Deze parking verbindt de toren met het nabijgelegen gebouw met een 3-tal verdiepingen. Daar zullen er nog aanvullende commerciële ruimten ter beschikking gesteld worden.

Ondernemingen

Overige ondernemingen
Artabel Engineering, Kolmont woonprojecten, Lotec