Vanhout

Adres

Vanhout

Lammerdries 12

B-2440 Geel

Website

www.vanhout.be

Email

info@vanhout.be

Telefoonnummer

+32 (0)14 25 16 11

Meer dan 85 jaar ervaring

De geschiedenis van Vanhout begint reeds in 1928. Vandaag is het bedrijf uitgegroeid tot een gediversifieerde groep. Naast de aannemer Vanhout behoren ook Vadutec (studiebureau duurzame technieken), HBS (afwerkingsbedrijf), Vanhout Projects (projectontwikkeling), Vanhout Facilities (facility management) en Isofoam (PUR schuimisolatiewerken) tot de groep. In 2018 zijn hier dan ook Isopearls (EPS- en spouwmuurisolatie), De Bie-Veba (plaatsing en onderhoud van technische installaties), en Vanhout Bilzen (vroegere Belemco) aan toegevoegd. Samen tellen ze ongeveer 500 medewerkers en realiseren ze een omzet van ca 208 miljoen euro.
Vanhout is actief in een brede waaier van bouwactiviteiten: kantoorgebouwen, utilitaire en residentiële projecten, zwembaden, zorgprojecten en industriële productie-eenheden.
De toetreding tot de groep BESIX in 1986 biedt Vanhout heel wat bijkomende troeven. BESIX is de grootste Belgische aannemer met 18.000 medewerkers wereldwijd.

Kwaliteit en timing gegarandeerd

Vanhout maakt er telkens opnieuw een erezaak van om kwaliteitsvolle bouwprojecten af te leveren binnen de afgesproken termijnen. We sparen kosten noch moeite om de deadlines te halen. Dat is wellicht één van de redenen waarom heel wat klanten terug bij ons komen aankloppen wanneer ze een nieuw bouwproject willen realiseren.
Vanhout wil niet alleen uitvoerder zijn, maar stelt zich graag op als partner van de bouwheer. Samen met alle betrokkenen zoeken wij naar de optimale verhouding kwaliteit-prijs. Als wij vanaf het begin bij een project betrokken worden, kunnen wij innovatieve en doeltreffende oplossingen voorstellen. Het gevolg is een optimalisatie van de kostprijs en een timing die absoluut gegarandeerd wordt. Op dit vlak hebben wij ondertussen een benijdenswaardige reputatie opgebouwd. Vanhout was de eerste in België om dit concept van “Integrale Bouwservice” toe te passen.

Innovatieve aanpak

Met de introductie van de “Total Cost of Ownership” in de bouwsector bevestigt Vanhout opnieuw haar pioniersreputatie. Door vanaf het begin aandacht te besteden aan alle exploitatieaspecten kunnen we aanzienlijk besparen op de uitbatingskosten van de investering. 
Deze innovatieve projectaanpak en uitvoering is kenmerkend voor Vanhout. Zo zijn wij ook volop bezig met de realisatie van projecten door middel van Publiek-Private Samenwerking (PPS). Het gaat hier om projecten die door de overheid en Vanhout gezamenlijk worden opgezet om tot een win-win situatie te komen voor beide partijen.

Duurzaam karakter

Reeds voor de EPB-regelgeving besteedde Vanhout aandacht aan duurzaamheid en energiehuishouding van gebouwen. Als Vanhout mee verantwoordelijk is voor het ontwerp, gaan we bovendien veel verder dan de gestelde wettelijke minimumeisen. Diverse bouwprojecten van het afgelopen decennium bewijzen dit: http://www.vanhout.be/Vanhout/media/Vanhout_Media/pdf/Laag_energie_gebouwen_flyer.pdf
Het duurzame karakter reikt zelfs nog verder. Ook mens en milieu staan centraal in onze bouwprojecten. Vanhout behaalde de voorbije jaren al het MVO-milieucharter van de provincie Antwerpen en heeft in 2011 haar procedures laten certificeren volgens de ISO14001 norm; een must voor de duurzame projecten die beroep doen op een BREEAM, LEED of VALIDEO certificatie.
Om dit alles te staven stelt Vanhout jaarlijks een duurzaamheidsverslag op volgens de GRI-standaard: http://www.vanhout.be/Vanhout/media/Vanhout_Media/pdf/Duurzaamheidsverslag_2013.pdf

Referenties