Belgian Refining Corporation

Locatie

Haven van Antwerpen

Bouwheer

Belgian Refining Corporation (sinds 2016: Gunvor Petroleum Antwerpen)

Startdatum

2007

Einddatum

2008

Het bedrijf Belgian Refining Corporation (BRC), dat gevestigd is in de haven van Antwerpen, produceert verschillende brandstoffen uit ruwe aardolie. In 2004 moest BRC zijn waterzuiveringsstation upgraden om te voldoen aan nieuwe strenge normen die werden opgelegd aan effluent, maar ook om zijn impact op het milieu te minimaliseren. 

Bewijs van kunnen

Enkele maanden na de eerste gesprekken tussen BRC en BESIX Sanotec overhandigde ons team een eerste voorstel voor een innovatieve en betrouwbare technische aanpak van het project.

BESIX Sanotec voerde een pilootproject van zes maanden uit om haar innovatieve aanpak te valideren en BRC te overtuigen. Dit pilootproject kende in 2005 een succesvolle afloop. Met de technische methode die BESIX Sanotec gekozen had, werden niet alleen de vervuilende stoffen volgens de specificaties verwijderd, maar werd ook het zuiverheidsniveau van het effluent verder verbeterd. Bovendien daalden de operationele kosten van BRC. Dit succesvolle pilootproject overtuigde BRC om het specifieke engineeringproject toe te wijzen aan BESIX Sanotec-Vanhout. BESIX Sanotec zorgde voor het algemene ontwerp van de installatie (proces- en elektromechanisch ontwerp en inrichting), zodat die kan werken zoals vereist. Vanhout van haar kant was verantwoordelijk voor het civiele en structurele ontwerp met onder meer de funderingen. Dat leverde het partnership midden april 2007 dit scharniercontract op.

De bouw van de installatie betekende een uitbreiding van de kennis van BESIX Sanotec in de petrochemische sector. Het bedrijf hielp immers de Belgian Refinery Company om industrieel effluent te behandelen, de totale kosten te verlagen en de betrouwbaarheid van het effluent te verbeteren.

Hoogkwalitatieve biologische zuivering

Voor een betere egalisatie van het afvalwater, wat kwantiteit en samenstelling betreft, was een nieuwe buffertank, met een actieve geurkoolfilter, nodig.

In de eerste fase van de biologische behandeling wordt de organische verontreiniging grotendeels verwijderd. Het actiefslibsysteem scheidt het slib van het effluent door middel van een nieuwe DAF-eenheid (Dissolved Air Flotation). In de volgende fase worden stikstofverbindingen biologisch geëlimineerd. Het slib wordt van het effluent gescheiden door een decanter maar, als er in het effluent nog slib aanwezig is, wordt het gescheiden door twee continue zandfilters. Daarna wordt het effluent in een ultrafiltratie-installatie behandeld om de zwevende bestanddelen te verwijderen en zo aan de voorschriften te voldoen. Het overtollige biologische slib wordt vervolgens behandeld in een slibbuffer en ontwaterd door middel van een centrifuge.

Voor deze installatie nam Vanhout de funderings- en civiele werken op zich, samen met de bouw van de technische gebouwen en de controlekamer. Dit project kon bovendien rekenen op de ondersteuning van de QHSE-afdeling van Vanhout.

Door hun kennis en ervaring samen te brengen, konden Vanhout en BESIX Sanotec in perfecte synergie een klant uit de veeleisende en strikt gereguleerde petrochemische industrie overtuigen en aan de strengste veiligheidseisen voldoen. We slaagden erin om tijdig een innovatieve waterzuiveringsinstallatie te leveren die petrochemisch effluent behandelt volgens de hoogste milieunormen.

Johan De Rouck
Technical Manager bij BESIX Sanotec

Ondernemingen