Campus Kompas

Architecten

POLO.

Locatie

Schaarbeek

Bouwheer

Vlaamse Gemeenschapscommissie THV Odebrecht-Vanhout Projects

Einddatum

2022

Na het winnen van de opdracht voor een nieuw scholencomplex door middel van een competitieve dialoogprocedure, begon POLO Architecture aan het lange maar spannende proces om het plan te realiseren. De subtiele aard en ingebouwde flexibiliteit van ons casbahconcept stelde ons in staat om de vereiste bebouwingsdichtheid te vormen en aan te passen en dynamisch te reageren op de opdracht van de opdrachtgever en de gefragmenteerde stedelijke context.

In overleg met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) hadden we ervoor gekozen om het bouwprogramma te verdelen over twee sites. Dit verminderde de bebouwingsdichtheid en maakte meer open groene ruimten binnen het project mogelijk.

Een groot perceel van een privé-eigenaar in het midden van de campus bleek moeilijk te verwerven en verhinderde in feite een directe link tussen de twee sites. In plaats van een mogelijk langdurig aankoopproces te volgen, gebruikten we deze specifieke constellatie als basis om twee afzonderlijke schoolclusters te ontwikkelen, met de toekomstige optie om ze met elkaar te verbinden via een tunnel onder het blokkerende gebouw.

De vorm van de gebouwschil

Vanwege de gecompliceerde en gefragmenteerde aard van de omgeving moest het ontwerp een langdurig planningsproces doorlopen met de stedelijke planningsafdeling van de gemeente. Het plan werd geoptimaliseerd om uitzicht op naburige percelen (en vice versa) te vermijden, de daglichttoetreding te maximaliseren en geluidsoverlast te minimaliseren.

Het casbahconcept zorgde voor de flexibiliteit die nodig was om substantiële wijzigingen in het oorspronkelijke plan toe te staan. Op sommige bouwvolumes schrapten we verdiepingen, terwijl we elders het vloeroppervlak compenseerden, zonder afbreuk te doen aan de dorpse sfeer. De aanwezigheid van kinderen op hoger gelegen buitenruimtes werd verminderd. Er werd extra aandacht besteed aan het verfijnen van het concept van "stille speelplaatsen": het plannen van geluidsbeperkende maatregelen, gespreide gebruikstijden en het toevoegen van bufferzones.

Meer info hier.

Ondernemingen