Drongenplein en Oude Abdijstraat Drongen

Locatie

Drongen

Bouwheer

Stad Gent

Einddatum

2018

Het Drongenplein en de Oude Abdijstraat in Drongen zijn heringericht als groene publieke ruimte, in samenspraak met bewoners, lokale verenigingen, handelaars en geïnteresseerden. Het nieuwe dorpsplein is dankzij een intensief participatietraject een aantrekkelijk groen plein geworden, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en kunnen ontspannen op de vele zitplekken. Niet alleen het Drongenplein zelf, maar ook de Oude Abdijstraat, de toegangsweg naar de Pontbrug en het kruispunt met de Antoon Catriestraat werden opnieuw ingericht.

Op het Drongenplein komen de parochiekerk, de abdij en het oorlogsmonument tot hun recht. Ze herinneren aan het verleden en staan monumentaal in het nieuwe ontwerp. Binnen de bestaande bomenrij is er plaats voor ruime zitgelegenheid, een podium en aangename wandelpaden. Langs de aangrenzende gevels en in de zone achter de kerk werden parkeerplaatsen voorzien. Het nieuwe ontwerp voorziet ook in ruimte voor terrassen en fietsenstallingen. Naast de nieuw aangelegde Pontbrug vinden voetgangers hun weg naar de houten vlonder aan de Leie, een ideale locatie om te verpozen langs het water. Aanmeren aan de Leie wordt er opnieuw mogelijk voor kajakken en kano's. De Oude Abdijstraat (tot het kruispunt met de Antoon Catriestraat) kreeg ook een volledige heraanleg waarbij fietsen, groen en parkeren centraal staan. Er werd eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Oude Abdijstraat vanaf het kruispunt met de Antoon Catriestraat tot de Vierhekkenstraat. Enkel de bussen mogen er in twee richtingen rijden. FARYS vernieuwde de riolering. Er kwam een gescheiden rioleringsstelsel. Regen- en afvalwater worden nu gescheiden afgevoerd. https://stad.gent/mobiliteit-openbare-werken/openbare-wegenwerken-uw-buurt/openbare-werken-drongen/drongenplein-en-oude-abdijstraat

Ondernemingen

Overige ondernemingen
Dalcom.