Antwerpen kreeg poort

Locatie

Antwerpen

Bouwheer

AWV

Einddatum

2017

De Turnhoutsepoort in Antwerpen, ook wel de toegangspoort tot de stad genoemd, is volledig heraangelegd. Tien maanden duurden de werken. In december 2017 werd de groenere, overzichtelijke en vooral veiligere toegangspoort opnieuw opengesteld.

De Turnhoutsepoort was als het ware één grote asfaltvlakte. De kruispunten waren te ruim en complex ingericht. Voetgangers, fietsers, auto’s, bussen kruisten er elkaar. Als kers op de taart reed er ook nog een tram over.

AWV pakte samen met haar partners de Stad Antwerpen, Aquafin en de Lijn de kruispunten aan. Ze werden kleiner en de verkeersstromen zijn nu beter van elkaar gescheiden. Er ligt nu drie kilometer dubbelrichtingsfietspad. Voor de fietsers en voetgangers is er de “rode loper”: een aparte toegang onder de Turnhoutsepoort in rode asfalt. Ook de tram rijdt er niet meer. Die duikt ter hoogte van het kruispunt ondergronds. Op de vrijgekomen ruimte werden 352 bomen geplant.

Ondernemingen

Overige ondernemingen
Arcadis