Dampoort Fietsonderdoorgang

Locatie

Gent

Bouwheer

Stad Gent

Startdatum

2018

Einddatum

2019

Het werk omvat de bouw van de fiets- en voetgangerstunnel en de bijhorende fietspaden, de omgevingsaanleg en alle nodige werken die ermee verband houden o.a. rioleringswerken, aanpassen en verplaatsen van nutsleidingen, omleidingen ten behoeve van de fasering van het werk, herprofileren van taluds,…zoals weergegeven op het aanbestedingsplan dat integraal deel uitmaakt van deze overeenkomst. De fiets – en voetgangerstunnel maakt geen verbinding met de perrons. https://stad.gent/mobiliteit-openbare-werken/openbare-wegenwerken-uw-buurt

Ondernemingen