Balkonrotonde Brugge

Locatie

Brugge

Bouwheer

AWV

Einddatum

2014

De stationsomgeving in Brugge (kant Sint-Michiels) is een belangrijk verkeersknooppunt voor de stad. In 2013 is men gestart met de herinrichting van de stationsomgeving met als doel de fietsers en voetgangers te scheiden van het gemotoriseerde verkeer. De kruispunten maakten plaats voor een ‘zwevende’ balkonrotonde, die moet zorgen voor een veel vlottere verkeersdoorstroming. Onder de rotonde werden fiets- en voetpaden aangelegd en fiets- en voetgangerstunnels. Een nieuw groot plein moet de belevingswaarde van de stationsomgeving verhogen.

Ondernemingen