Krinkels

Adres

Krinkels

Auguste Reyerslaan 80

B-1030 Brussel

Website

www.krinkels.be

Email

info@krinkels.be

Telefoonnummer

+32 (0)2 425 31 77

Doordacht omspringen met groen

Ontharding in combinatie met een doordachte groenaanleg is de gouden formule om steden leefbaarder en gezonder te maken. Er hoeft niet altijd in parken of natuurzones te worden geïnvesteerd. Ook met micro-ingrepen kunnen het stedelijke hitte-eiland effect en de kans op wateroverlast drastisch worden ingedijkt. Met tal van geslaagde creaties overtuigt landschapsarchitect Krinkels steeds meer steden- en gemeentebesturen om dit pad te bewandelen.

Al meer dan 55 jaar creëert en onderhoudt Krinkels een brede waaier aan groene ruimtes. Parken en pleinen, openbare en (grote) private tuinen, allerhande dak- en binnentuinen, beplanting langs lanen en wegen, natuurlandschappen …: voor het competente team is niets een brug te ver. “We kiezen steevast voor de meest duurzame benadering”, aldus marketing & communicatiemanager Sophie Vermeesch. “Daarbij bekijken we het project altijd vanuit een breed perspectief. Krinkels is niet alleen een expert in groenaanleg. Ook hebben we de nodige expertise voor totaalprojecten, inclusief groendaken, collectoren, innovatieve oplossingen voor het bewateren van planten en bomen, ecologische materialen… Daarnaast beschikken we over een speciale afdeling die zich toelegt op een groen interieur. Krinkels helpt de klanten op dit vlak de juiste keuzes te maken, maar we garanderen eveneens een volledige ontzorging door de inrichting, het onderhoud en de opvolging van het groen voor onze rekening te nemen.”

Veelzijdigheid gedemonstreerd

Natuurlijk blijft buitenaanleg de hoofdmoot van Krinkels’ activiteit. Daarbij promoot de landschapsaannemer proactief een maximale ontharding van kleine oppervlakken in stedelijke omgevingen. “We spreken over brede stoepen, parkeerplaatsen die weinig worden gebruikt, middenbermen…”, verduidelijkt landschapsarchitect en ecologisch adviseur Cédric Rummens. “Deze kunnen met kleine budgetten, korte doorlooptijden en zonder vergunning worden omgetoverd tot groene plantvakken of mini-eilandjes die een bijzonder groot positief effect op het zogenaamde ‘urban heat island’-effect hebben. De methode is vrij simpel: na het verwijderen van de verharding en fundering vullen we de grond met nieuwe teelaarde aan. Vervolgens zorgen we voor een beplanting met specifieke klimaatbestendige eigenschappen, zoals resistentie tegen droogte, wateroverlast, vorst en temperatuurschommelingen.”

Ook tegen overstromingsgevaar

Deze groenzones zorgen ervoor dat de hitte in de steden minder wordt weerkaatst en bijgehouden, waardoor de temperatuur al snel met enkele graden afneemt. “In combinatie met de extra schaduw én het feit dat groen CO2 uit de lucht haalt en die in zuurstof omzet, wordt de stad in de zomer heel wat leefbaarder”, aldus Cédric Rummens. “Daarenboven kunnen de plantvakken ook als waterbuffer worden gebruikt. We spreken over de zogenaamde regentuinen die het afvloeiende regenwater van daken, parkings en andere (semi)verharde oppervlakken opvangen. Ze zijn ideaal om de verzadiging van de regenwatersystemen te voorkomen, terwijl ook het hitte-effect wordt gereduceerd en de omgeving een esthetische opwaardering krijgt. Kortom, er zijn geen excuses om dergelijke micro-ingrepen niet door te voeren!”

Heel wat referenties

Intussen heeft Krinkels al heel wat kleine onthardingsprojecten gerealiseerd. In Brussel werd de zogenaamde ‘Menhir’-rotonde in Ukkel getransformeerd: de kasseien in het middendeel van het rondpunt werden door gras en laag groeiende planten vervangen. Hetzelfde gebeurde op het rondpunt met het kunstwerk van Staccioli in de Vorsterielaan in Watermaal-Bosvoorde. Cédric Rummens: “Natuurlijk voerden we ook grotere werven uit, zoals de ontharding en heraanleg van het Flageyplein in Elsene. Het zijn maar enkele van de vele succesvolle realisaties die Krinkels op haar conto kan schrijven. We hopen deze referentielijst nog flink uit te breiden, want dergelijke micro-ingrepen zijn de meest efficiënte manier om onze steden op korte termijn veel leefbaarder te maken.”

Referenties