Krinkels

Adres

Krinkels

Auguste Reyerslaan 80

B-1030 Brussel

Website

www.krinkels.be

Email

info@krinkels.be

Telefoonnummer

+32 (0)2 425 31 77

Duurzame omgevingsaanleg en onderhoud onder één dak

Krinkels is uw partner voor een aangenaam klimaat in en rondom uw gebouwen en publieke omgeving. Om uw groene omgeving ook na de aanleg kostefficiënt groen te houden, wordt van bij de planningsfase bijzondere aandacht besteed aan de materiaal- en plantkeuzes. Deze zienswijze maakt dat Krinkels bewust kiest voor het integreren van alle omgevingsaanleg; grondwerken, wateropvang, verhardingen, interieurplanten, heesters, grasperken, meubilair, groen dak en alle hout constructies.

Project: Overijse Zuidflank

In opdracht van de gemeente Overijse en Aquafin werkte Krinkels mee aan het project Zuidflank. Tot voor kort veroorzaakte afstromend water regelmatig wateroverlast in het centrum van de gemeente. Om dit te voorkomen ontwikkelde Aquafin een hemelwaterplan dat er voor moet zorgen dat het regenwater op de nabijgelegen Zuidflank wordt opgehouden en gecontroleerd afstroomt. Voor de uitvoering van het project werden zeer strenge kwaliteitseisen opgelegd. Met onder meer de aankleding van bufferbekkens werd de integratie in de omgeving op een natuurlijke manier gerealiseerd.

Concreet werd een groene helling omgevormd naar een recreatie- en ontspanningszone met een opwaardering naar zowel sport, spel als ecologie. Het invoegen van wadi’s en open bekkens resulteerde in een daling van het debiet van meer dan 80% dat bovendien gecontroleerd wordt afgevoerd. Om het water beter vast te houden en het afstromende water te remmen werden voldoende stuwen aangebracht met zo weinig mogelijk verhardingen met daarnaast beplantingen van wadi’s of grachten.

Het gebruik van duurzame materialen stond centraal in het project, takkenrillen en houtschuttingen om de waterafvoer te vertragen, zijn hiervan mooie voorbeelden. Het unieke landschapsproject kenmerkt zich door de bijzondere terreinprofileringen en typische parkmaterialen. Veel aandacht ging ook uit naar het behoud van gezonde bomen, de aanwezige populaties van vleermuizen en het vliegend hert, het symboolinsect van deze site.

Door verschillende ingrepen evolueerde de Zuidflank tot een nieuw belevingspark met onder meer een BMX zone, een klauterboom, klimparcours, een skatepark, evenwichtsbalken en een vlonderpad. Voor Krinkels was dit project een uitgelezen opportuniteit om zijn kennis van infrastructuur, groen, diverse materialen en de bouw van ontspanningsfaciliteiten te etaleren.

Project: XY VUB

650 nieuwe studentenkoten, een cultuurtoren met het KultuurKaffee en een ondergrondse parking: dat zijn in een notendop de voornaamste elementen van het project XY van de VUB in Etterbeek. Voor de volledige omgevingsaanleg opteerde de VUB voor Krinkels omwille van zijn ervaring in diverse disciplines, de technische uitdaging en de hoge kwaliteitseisen.

In oktober 2019 startten de eerste ploegen uit de projectafdeling. De opdracht in het project van meer dan 10.000 m² was zeer uiteenlopend: grondverbetering, riolering, architectonische beton, asfaltering, groenaanleg en bijzondere bestrating. Diverse functies zitten in het project verweven zoals circulatiezones voor verkeer en voetgangers, de fietsenberging, toegangen tot gebouwen, verschillende verpozingsplaatsen. Ook een boomgaard, speciale sokkels voor kunstwerken en een volledige BBQ-zone voor de studenten maken deel uit van het project.

Als Krinkels kijken we met grote tevredenheid terug op dit uitdagende project. De geplande uitvoeringstermijn, vastgelegd binnen een krappe periode, werd volledig gerespecteerd. De veiligheid van gebruikers en bezoekers van de VUB waren hierbij een absolute prioriteit, wat niet altijd evident was in een studentenomgeving.

Referenties