CENTRE HOSPITALIER DE LA WALLONIE PICARDE – FASE 2

Architecten

archipelago architects

Locatie

Doornik

Bouwheer

Centre Hospitalier de Wallonie Picarde asbl

Startdatum

2017

Verwachte einddatum

2025

Het project kadert in het masterplan om alle acute bedden in de Doornikse regio op één site samen te brengen. In een eerste fase werden de sites Union en Dorcas samengebracht. In de tweede fase worden de sites IMC en Clinique Notre-Dame toegevoegd. In nauwe samenwerking met de toekomstige gebruikers is de programmatie ervan uitgewerkt uitgaande van een organisatiemodel in centra.

Aangezien het project in een stedelijke omgeving ligt, zijn goede verbindingen tussen het ziekenhuis en de stad van wezenlijk belang. Het nieuwe zwaartepunt van het ziekenhuis, een openbaar toegangsplein, verbindt het ziekenhuis met het stedelijke netwerk. Een voetpad loopt doorheen het project en verbindt de aanpalende wijken.

De binnenruimten hebben permanent daglicht en uitzicht over de groene omgeving. In de sokkel met medische en openbare functies zijn de wachtzalen en circulatiegangen georganiseerd rondom patio’s.

Het ziekenhuis wordt zo een campus in een park, een plek van samenzijn en uitwisseling voor zowel de patiënten, het personeel als de bezoekers.

Ondernemingen

Overige ondernemingen
COSEPsa (CSS), Marq&Roba (TS), Matriciel sa (DD)