Tramverlengingen Brabo 1 - Brabo 2 en Livan 1 Antwerpen tramstad

Locatie

Antwerpen

Bouwheer

De Lijn, Agentschap Wegen en Verkeer - AWV, Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel - BAM

Startdatum

2016

Einddatum

2019

Het project “Antwerpen tramstad” omvat een compleet vernieuwd aanbod. Door bussen zoveel mogelijk te vervangen door trams, draagt De Lijn bij tot een betere mobiliteit en leefbaarheid in de hele Antwerpse regio en realiseert ze haar luik van het Masterplan 2020.

Zo werden in de eerste fase, Brabo 1, twee tramlijnen verlengd: de tramlijnen Deurne - Wijnegem en Mortsel - Boechout. Een snelle en zeer frequente tram verbindt Boechout en Wijnegem nu rechtstreeks met het Centraal Station, de Meir en de Groenplaats. In Boechout werd een Park + Ride aangelegd: zo stap je van de auto in de tram die je tot in het hart van de stad brengt.

In een volgende fase, met de projecten Brabo 2 en Livan 1, zal het aantal bussen in het centrum nog verder verminderen. Brabo 2 voorziet in extra trams naar de Noorderleien, Ekeren en het Eilandje. Livan 1 omvat de ingebruikname van de “Reuzenpijp” - een dertig jaar oude metrotunnel die het centrum met Deurne verbindt - en de aanleg van een tramlijn tot aan de Park & Ride in Wommelgem.

Brabo 1
Het Brabo 1 project omvat twee tramverlengingen (Mortsel - Boechout en Deurne - Wijnegem) en de bouw van de tramstelplaats in Deurne. Dit PPS-project is goed voor een investering van bijna 125 miljoen euro. In deze PPS staat de private partner in voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de infrastructuur voor een periode van 35 jaar. De Lijn betaalt als publieke partner een beschikbaarheidsvergoeding voor het gebruik van de infrastructuur.

De Lijn werkte voor Brabo 1 samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM). Het bouwconsortium Silvius tekende voor de uitvoering van de werken. De BAM stond in voor het basisontwerp en verzorgde de coördinatie van het project.

De tramlijn Deurne - Wijnegem en de nieuwe tramstelplaats in Deurne werden in april 2012 in gebruik genomen, als allereerste openbaarvervoerproject van het Masterplan 2020. Vier kilometer nieuw tramspoor en dertien nieuwe lagevloertrams verbinden Wijnegem en het oosten van Antwerpen nu met de rest van het Antwerpse tram- en metronet. Het aantal bussen naar het centrum van Antwerpen kon hierdoor met een kwart verminderd worden.

Met de opening van de tramlijnverlenging Mortsel - Boechout in augustus 2012 werd het Brabo 1 project voltooid. Het gaat om de verlenging van tramlijn 15 over een afstand van 3,3 kilometer, van Mortsel tot aan de Capenberg in Boechout. Deze “zuidoost corridor” is een druk verkeersgebied met een dichte bevolking en veel tewerkstelling.

In de spits rijdt er nu om de acht minuten een tram van Boechout naar het hart van Antwerpen, waardoor ook hier het aantal bussen kon verminderd worden. Automobilisten kunnen de Park&Ride gebruiken aan de eindhalte in Boechout. Dankzij de nieuwe verbinding, hebben reizigers vanuit Boechout tijdens de spits elke 8 minuten een rechtstreekse verbinding naar het hart van de stad Antwerpen. Voor reizigers die vertrekken vanaf het Gemeenteplein in Mortsel is dat 4 minuten. Vroeger reed hier alleen bus 297 van Antwerpen naar Lier, vandaag bus 90 en tram 15. En de nieuwe tramlijn trekt reizigers. De nulmeting dateert van oktober 2011, de evaluatiemetingen vonden plaats in oktober 2013, telkens tussen 12 en 20 uur. De cijfers zijn gemiddelden per dag tussen 12 en 20 uur. Er werd gemeten op het verlengde trajectdeel, van de halte Mortsel Gemeenteplein tot en met Boechout Capenberg Park+Ride. Dit zowel op bus 90 van Antwerpen-Berchem naar Lier als op tram 15 van Boechout naar Linkeroever. De bezetting is staduitwaarts met een factor van 2,4 toegenomen, stadinwaarts met een factor van 2,7.

Brabo 2
Het Brabo 2 project omvat de tramverlenging tot aan Ekeren, de ontsluiting van het Eilandje, een verbeterde verkeersorganisatie van het Operaplein en de aanleg van een ontbrekende schakel in het net, in de Brusselstraat tussen de Bolivarplaats en de Brederodestraat. De Vlaamse Regering keurde het project en de financiering in september 2011 goed. De stedenbouwkundige studie en de MER-procedure werden opgestart, de uitvoering start in het najaar.

Livan 1
Livan 1 is een uitbreiding op het Masterplan 2020. Het behelst de ingebruikname van de premetrokoker onder de Turnhoutsebaan, het doortrekken van de tramlijn tussen de Herentalsebaan en Turnhoutsebaan via de Florent Pauwelslei en Ruggeveldlaan naar de P&R aan het rondpunt van Wommelgem.

De Vlaamse regering keurde op 19 december 2012 het PPS-project voor Livan 1 goed, met een investeringswaarde van 100 miljoen euro. Het gaat om een DBFM-overeenkomst waarbij de private partner instaat voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de infrastructuur over een periode van 25 jaar. Bouwheer is de NV Livan Infrastructure, een projectvennootschap met nv Lijninvest als publieke aandeelhouder en nv Poseidon Infrastructure Investco (Macquarie Capital Group), nv Denys en nv Imtech Infra als private partners. De werken voor Livan 1 zijn gestart in maart 2013 en worden twee jaar later opgeleverd.

Door de aanleg van een nieuwe tramverbinding van bijna 7 kilometer zal het centrum van Antwerpen vanuit Wommelgem beter bereikbaar worden. Na meer dan dertig jaar zullen er eindelijk trams rijden door de slapende metrokoker onder de Turnhoutsebaan, beter bekend als de Reuzenpijp. Ondergronds wordt station Zegel in gebruik genomen en krijgt het metrostation Astrid een volledige facelift.

De tram komt boven op de Herentalsebaan in Deurne, net voorbij het kruispunt met de Luitenant Lippenslaan. Vanaf daar rijdt hij verder over de bestaande sporen van lijn 24. Aan het AZ Monica buigt hij af naar de Florent Pauwelslei en rijdt verder over de Ruggeveldlaan. Daar slaat hij af en rijdt parallel met de E313 naar de P+R in Wommelgem. Pendelaars zullen met een sneltram in een kwartier van de P+R in Wommelgem naar het Centraal Station kunnen sporen.

Ondernemingen

Overige ondernemingen
Tramcontractors THV