CENTRE HOSPITALIER DE WALLONIE PICARDE - Fase 1

Architecten

archipelago architects

Locatie

Doornik

Bouwheer

Centre Hospitalier de Wallonie Picarde asbl

Einddatum

2016

Midden in de stad Doornik is het nieuwe ziekenhuis geïntegreerd in een woonwijk. Het is het resultaat van de groepering van verschillende ziekenhuizen op één plaats. Fase 1 is voltooid en omvat de moeder-kindafdeling, de 'hot floor': spoedeisende hulp, spoedeisende radiologie, operatiekwartier, 7 verpleegafdelingen en een deel van de logistiek. archipelago l baev ontwikkelde hier een specifieke ruitvormige 2-bedskamer die privacy en een gezellige ruimte biedt voor de patiënt en zijn bezoekers. Onze teams bestuderen samen met de opdrachtgever de vervlechting van fase 2 met de stedelijke omgeving. Er worden workshops georganiseerd waarbij personeelsleden uit alle gelederen van het ziekenhuis worden betrokken om de 'droom' van het CHWAPI 'waar te maken'.

Ondernemingen

Overige ondernemingen
COSEP sa, Marq & Roba, Matriciel sa