Antwerpen - Maritieme Campus

Architecten

KCAP

Locatie

Antwerpen

Bouwheer

Stad Antwerpen

Einddatum

2023

Het idee van de Antwerp Maritime Campus (MCA) is om verschillende spelers in de maritieme sector samen te brengen: gevestigde en startende bedrijven, scheepseigenaren, scheepsmanagers, motorfabrikanten, publieke en overheidsinstanties, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, ontwerpbureaus, IT-, communicatie- en databedrijven, maar ook advocaten, banken en risicokapitaalbedrijven.

Naast een bedrijvencentrum komen er co-working- en co-creatiefaciliteiten, laboratoria, grote O&O-faciliteiten, werkplaatsen, onderwijsfaciliteiten en ondersteunende diensten.

Het masterplan voorziet een oppervlakte tussen 20.000 en 27.000 m². Naast kantoorruimten zal het terrein ook dienstruimten en recreatiegebieden omvatten.

De campus zal worden gebouwd op de voormalige BP-site, vlak naast Blue Gate Antwerp (ontwikkeling van een eco-efficiënt bedrijvenpark op de braakliggende terreinen in de Petroleum Zuidzone). De werkzaamheden van de 1ste fase zijn gepland tussen het 2de kwartaal van 2020 en eind 2022 en die van de 2de fase tussen het 4de kwartaal van 2021 en het 3de kwartaal van 2023.

Circulariteit en duurzaamheid zijn vanaf de ontwerp- tot de bouwfase sleutelfactoren in het project geweest.

De locatie moet een BREAAM Very Good-certificaat krijgen en CO2-neutraal zijn.

Met misschien meer dan 2.000 mensen die op de site werken, zal mobiliteit in dit opzicht een belangrijke uitdaging zijn:

- toegang over water, zowel voor mensen als goederen;

- de mogelijke ontwikkeling van een netwerk van fietspaden op het terrein.

Aan Tractebel werd een volledige engineeringopdracht toevertrouwd die infrastructuur, stabiliteit en speciale technieken omvat, alsook projectbeheer en studies inzake duurzame ontwikkeling.

Ondernemingen

Overige ondernemingen
Atelier Romain, Spacewell