De gedempte zuiderdokken: groene oase in de Stad

Architecten

ADR architectes/Georges Descombes, Erik de Waele, LEA

Locatie

Antwerpen

Bouwheer

AG VESPA

Verwachte einddatum

2023

De "Gedempte Zuiderdokken" vormen een langgerekt plein ten zuiden van Antwerpen, evenwijdig aan de oever van de Schelde. Lange tijd werd dit grote terrein gebruikt als een enorme parkeerplaats.

In september 2015 besliste de Stad Antwerpen om de site volledig te herontwikkelen met de ambitie om een nieuwe groene openbare ruimte te ontwikkelen door ondergrondse parkings aan te leggen om zo de bovengrondse ruimte vrij te maken .

Het project heet "Dok Zuid" en zal Antwerpen een belangrijke nieuwe openbare ruimte bieden, die zich over ongeveer 9 hectare zal uitstrekken en een park en een plein zal combineren.

Het historische ontwerp van de kades (drie kades) wordt weerspiegeld in het ontwerp met zijn reeks van drie opeenvolgende zones. De twee buitenste zones ontwikkelen zich als tuinen met afwisselend kruidachtige zones, verschillende aanplantingen en zones voor sport en spel.

Het groene ontwerp en de aanwezigheid van verschillende paden zullen de mate van interactie tussen Dok Zuid en de activiteiten eromheen verhogen.

Het geheel maakt een nieuwe stedelijke activiteit mogelijk die beantwoordt aan de behoeften van de buurt met unieke restaurants, winkels en culturele huizen.

Het resoluut "groene" karakter en het behoud van de afmetingen van de dokken bevorderen een sterke samenhang binnen deze openbare ruimte.

Tractebel heeft als opdracht een schetsontwerp te maken, het project te faseren en advies te geven over de herinrichting van de openbare ruimten.

Ondernemingen