4de Europese School

Architecten

ARCHI 2000, ATELIER D’ARCHITECTURE DU SART TILMAN, CONIX RDBM Architects, DUIJSENS MEYER VIOL - MARCQ & ROBA ENGINEERING

Locatie

Brussel

Bouwheer

Regie der Gebouwen

Startdatum

2009

Einddatum

2012

De opdracht betrof de omvorming van een voormalige militaire school te Laken tot een Europese school voor 2500 leerlingen. Ingeplant in een stedelijke setting vormt de school, vooral door het monumentale kader, een “landmark” in de omgeving. Het kader opent de schoolsite naar de stad, zorgt voor een directe link met de “skyline” van Brussel (grote schaal), maar werkt tegelijk ook als herkenningspunt en als centrum binnen de site (kleinere schaal). De monumentale schaal van dit centrum (het kader, de centrale trap, het open plein) die de leerling ervaart bij het binnenkomen van de school, maakt plaats voor een meer intieme schaal (patio’s, kleinere trappen, …) naarmate de leerling zich naar zijn klas begeeft. Het centrum verbindt de 3 clusters (kleuter-, lager-, en middelbaar onderwijs), die op hun beurt zijn opgebouwd rond binnenstraten of patio’s. Zo vormt de school een geheel van verschillende polen die elk hun eigenheid en identiteit bewaren. Deze centra zijn echter niet duidelijk afgebakend maar vloeien in elkaar over.

De verscheidenheid aan gebouwen brengt een veelheid aan ruimtelijke sensaties en sferen met zich mee; via de trap in de gesloten cilinder bereikt men bijvoorbeeld de refter in het open kader. Door de verscheidenheid aan ruimte-ervaringen, kleuren, materialen, texturen, schalen, … (zowel interieur en exterieur) kan de architectuur haar pedagogische rol ten volle benutten. De doorzichtigheid en openheid van de ruimten zijn erg belangrijk. Wat zich in de verschillende ruimten afspeelt wordt voor iedereen leesbaar. Binnen de gebouwen wordt per leeftijdscategorie sterk rekening gehouden met de schaal van het kind; zo vind je in de kleuterschool ramen met verschillende hoogten waardoor ook kleuters naar buiten kunnen kijken. Het kleurgebruik is eveneens op de leeftijd afgestemd: primaire kleuren voor de kleuterschool, meer gedempte kleuren voor de middelbare school.

Verschillende vormelijke thema’s die over de volledige site uitgewerkt worden vormen een dynamisch Leitmotiv en versterken de cohesie tussen de verschillende functies. Ze zorgen tevens voor het verbinden van de bestaande en de nieuwe gebouwen, hoewel ze in sterke dialoog met elkaar staan. De nieuwe speelse, ludieke en soms zwevende gebouwen overstijgen de strenge en statige militaire architectuur. De vormelijke thema’s worden zowel in plan als in aanzicht gebruikt, en dit zowel op kleine schaal (gevelopeningen) als op grote schaal (buitenaanleg). De willekeurige plaatsing van gevelopeningen (gebouw A) en van kolommen (gebouw C) verwijst naar het beeld dat Europa wil uitdragen; de lijnen en kolommen krijgen hun betekenis door het samenvoegen ervan en vormen zo een sterk geheel met een sterke identiteit.

Ondernemingen