Knokke-Heist – Heraanleg Elizabethlaan

Locatie

Knokke-Heist

Bouwheer

Gemeente Knokke-Heist

Verwachte einddatum

2026

De gemeente Knokke-Heist werkt voortdurend aan de verbetering van de openbare ruimte, wegen, fietspaden,... Deze verbeteringen verhogen de verblijfskwaliteit in deze badplaats en maken nieuwe ontwikkelingen mogelijk.

De realisatie, parallel met de N34 (Elizabetlaan), van het project van de autosnelweg A11 (nieuwe autosnelweg tussen Brugge en Knokke-Heist ingehuldigd in 2017) heeft het mogelijk gemaakt om de functie van de N34 op het grondgebied van Knokke-Heist te herzien en er een meer kwalitatief en lokaal karakter aan te geven. Door de Elizabethlaan over een lengte van ongeveer 2 km (tussen de Krommedijk en de Zeebrugse grens) van gevel tot gevel te renoveren, wordt beoogd een belangrijke fysieke barrière in de ruimtelijke structuur van de wijk Heist op te heffen. Het project omvat ook de volledige herinrichting van het Heldenplein en het Visseshuldeplein.

In de nieuwe configuratie worden de rijbanen teruggebracht van 2x2 naar 1x2 en de ruimte die zo vrijkomt kan worden gebruikt voor de aanleg van fietspaden, bredere voetgangersgebieden, terrassen en groene ruimten. Het project omvat het drainagesysteem (in samenwerking met AGSO Knokke-Heist).

Tractebel Engineering werd belast met de volgende taken:

- Projectbeheer
- Het voorafgaande mobiliteitsonderzoek (parkeeronderzoek, telling, enz.)
- Het opstellen van een startnota
- De voorbereiding van een voorontwerp (inrichting van de openbare ruimte en ondergrondse werken (rioleringen)
- Deelname aan informatiebijeenkomsten met handelaren en bewoners
- Het opstellen van een ontwerp- en aanbestedingsdossier
- Voorbereiding van een aanvraag voor een milieuvergunning
- Follow-up van de lopende werkzaamheden

- Deelname aan de voorlopige en definitieve recepties.

Ondernemingen