Leiewerken Kortrijk

Locatie

Kortrijk

Op 23 september 1997 werd in Kortrijk het officiële startschot gegeven van een indrukwekkend binnenvaartproject dat het gezicht van de stad ingrijpend zou veranderen. Het project Doortocht Kortrijk vormt enerzijds het sluitstuk van het moderniseringsprogramma van de Leie voor 1.350 ton schepen, maar zal anderzijds meteen ook de alternerende doorvaart van 4.500 ton duwvaartkonvooien toelaten. Op die manier kaderen de werken ook binnen het Europese binnenvaartproject Seine-Schelde.

Concreet betekenen de Leiewerken in Kortrijk dat de noordelijke arm van de rivier in het hart van Kortrijk, de zogenaamde Nieuwe Leie, wordt verbreed en rechtgetrokken. Alle bruggen op dit traject, zes in totaal, werden afgebroken en vervangen. Bij het uitvoeren van de werken werd tevens de kans gegrepen om een directere band tussen de stad en het water te creëren. De werken vormen één van de grootste infrastructurele ingrepen ooit in het Kortrijkse stadsweefsel.

Prestigeproject
Er wordt bij de Leiewerken bijzonder veel aandacht besteed aan architectuur en omgevingsaanleg. Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV, die de werken uitvoert, evolueerde tijdens de werken geleidelijk van een ingenieursbenadering naar een ontwerpbenadering. Het ontwerp van de Collegebrug tussen de Diksmuide - en de IJzerkaai is daar een mooi voorbeeld van. De slanke fietsers- en voetgangersbrug die volledig opgehangen is aan slechts twee schuingeplaatste pylonen kenmerkt zich door zijn opvallende S-vorm boven de Leie.

Einde in zicht
Aangezien het om een zéér ingrijpende infrastructuuringreep in de Kortrijkse binnenstad gaat, werden de werken opgedeeld in verschillende fases. Waterwegen en Zeekanaal NV is momenteel bezig met de vijfde en laatste fase. Tijdens deze fase wordt de Budabrug, op de historisch oudste Noord-Zuidas doorheen de stad, vervangen door een beweegbare brug. Zonder onvoorziene omstandigheden worden deze werken in het najaar van 2014 afgerond. In totaal kosten de Leiewerken in Kortrijk ongeveer 135 miljoen euro.