Complex project Noord-Zuid Limburg (fase 1)

Locatie

Provincie Limburg

Bouwheer

De Werkvennootschap NV van publiek

Startdatum

2018

Einddatum

2021

Het project Noord-Zuid Limburg betreft de N74 die Hasselt en Noord-Limburg met elkaar verbindt en doorloopt tot Eindhoven. Het doel van het project is te komen tot een geïntegreerde en duurzame mobiliteitsoplossing voor de gehele regio tussen Hasselt en Eindhoven en meer specifiek voor het gebied bij Houthalen-Helchteren.

Dit project is echter meer dan alleen een mobiliteitsproject, het heeft ook betrekking op de kwaliteit van het bestaan, de natuur, het landschap, de landbouw, de recreatie en de economie.

De ontwikkeling van deze weg kent reeds een lange voorgeschiedenis en is het voorwerp geweest van talrijke studies, waarvan er tot op heden nog geen enkele is voltooid.

Met deze nieuwe start werd besloten de procedure voor complexe projecten te volgen. Dit betekent dat onderzoeken en procedures op geïntegreerde wijze zullen worden uitgevoerd en dat participatie, openheid en overleg sleutelbegrippen zijn.

Het doel van deze herstartfase is een preferentiële oplossing te vinden die op strategisch niveau wordt ondersteund. Daarna volgen de ontwikkelings- en de uitvoeringsfase.

Het Tractebel - Arcadis i.s.m. consortium. Maat Ontwerpers, 51N4E, LDR advocaten, UHasselt, TML is belast met deze doorstartstudie.

Binnen het consortium heeft Tractebel de opdracht om:

- mobiliteit;
- stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening;
- ecologie en hydrologie;

- beheer van de belanghebbenden van het consortium.

Ondernemingen

Overige ondernemingen
Arcadis, Maat Ontwerpers, 51N4E, LDR advocaten, UHasselt, TML