Drakenhof

Architecten

BINST ARCHITECTS

Locatie

Deurne

Bouwheer

M&M Ilegems

Startdatum

2013

Einddatum

2015

Herwaardering van de site “Drakenhof” bestaande uit in totaal 38 appartementen verdeeld over vijf parkpaviljoenen, de bestaande kasteelvilla, en het inkomgebouw. Het project, gelegen op het historische binnengebied van kasteel Drakenhof, is vanaf de start ontwikkeld als een groene woonomgeving, uitgaande van het concept “paviljoenen in het park”. Het gehele binnengebied wordt privaat domein, weliswaar publiek toegankelijk voor voetgangers en fietsers. De berijdbare insteekwegen zullen uitgevoerd worden in kleinschalige materialen (kasseien), de loopwegen in grind. Deze materiaalkeuze zal de fietsers dwingen om het park stapvoets te doorkruisen. De inritten naar de ondergrondse parkings worden landschappelijk geïntegreerd, door de wanden te begroeien. De nieuwe woonpaviljoenen zijn lager dan alle omliggende bebouwing inclusief het kasteel Drakenhof, waardoor ze zich onder de boomkruinen bevinden en als het ware opgenomen worden door het groen. Door het gebruik van materialen zoals houtkleurig plaatmateriaal passen de nieuwe entiteiten zich in de omgeving in. Het oude Kasteel Drakenhof wordt gerenoveerd en vormt het sluitstuk van deze rustige parkwijk. Aansluitend bij het landschappelijke concept vormen de terrassen van de paviljoenen horizontale stroken in wit beton, die een duidelijke gelaagdheid creëren. De tussenliggende zone is een spel van open en gesloten delen in glas en houtkleurig plaatmateriaal. De nieuwe volumes presenteren zich als lichte en elegante entiteiten in het groene parkgebied. Om binnen deze vormentaal toch een diversiteit aan te bieden worden de volumes orthogonaal of vloeiend vormgegeven. Het bestaande kasteel wordt volledig gerenoveerd om hierin vier appartementen in onder te brengen. Om de eigenheid en het karakter van het wonen in deze oude kasteelvilla te benadrukken zullen de waardevolle elementen zoals specifieke tegel - patronen, bestaande balken, schouwafwerkingen en dergelijke behouden blijven. De nieuwe delen worden in overleg met Monumentenzorg gerealiseerd in een hedendaagse architectuurtaal, zonder dat die zich echter afzet tegen de historische kasteelarchitectuur.

Ondernemingen