AZ Sint-Lucas K-Paviljoen

Architecten

BOECKX ARCHITECTS

Locatie

Brugge

Bouwheer

AZ St-Lucas vzw

Einddatum

2018

Het paviljoen voor kinderpsychiatrie brengt de kinderen letterlijk uit het ziekenhuis naar een nieuw huis. We creëren een aparte entiteit voor de kinderen, uitgevend op het groen van het naastliggende en achterliggende natuurgebied.  De leefgroepen bevinden zich op het gelijkvloers zodat een direct contact met buiten altijd mogelijk is. De 4 leefgroepen zijn georganiseerd rond een centrale open ruimte / hall die gemeenschappelijk is. Ze vormt een overgangszone naar de leefgroepen. Ze maakt plaats voor gesprekken en therapie. Ze brengt licht rust en natuur binnen dmv. patio’s. 

Op de verdieping bevinden zich consultaties en therapielokalen enerzijds en klaslokalen anderzijds. Deze zijn rechtstreeks toegankelijk via lift of trap zonder de centrale hal of leefgroepen te moeten betreden. Beide blokken werden uit elkaar getrokken zodoende een kwalitatieve en beschermde buitenruimte te creëren met deels groendak, banken en therapie- en speelruimte. Zo wordt de buitenruimte een verlengde van de activiteit binnen.

Het project wordt één van de eerste , zoniet de eerste, toepassingen van het passiefbouw voor een verblijfsafdeling van een ziekenhuis. Architectuur, stabiliteit en speciale technieken werden ontwikkeld vanuit een BIM-model aangevuld met comfortsimulaties, zonnestudies, … Er wordt gebouwd aan de strengste eisen naar u-waardes (ISO_1)  en luchtdichtheid (n50=0,6 h-1).

Ondernemingen