Clinique Ste-Anne St-Remi

Architecten

AAU - Atelier d’Architecture & d’Urbanisme

Locatie

Jules Graindorlaan 66, Anderlecht

Bouwheer

CHIREC

Startdatum

2009

Einddatum

2019

Het herstructureringsproject voor de Clinique Ste-Anne St-Rémi bestaat er hoofdzakelijk in de ontvangstcapaciteit te vergroten. De huidige capaciteit van 258 bedden zal na afloop van het project tot 326 bedden zijn opgetrokken, ofwel een toename van bijna 26%. In 2014 zal de activiteit van de Clinique de la Basilique (Koekelberg) naar de Clinique Ste-Anne St-Rémi worden overgebracht. Door deze toename van de ontvangst - capaciteit wordt de noodzaak van dienstlokalen, technische lokalen en technische installaties groter. Hiertoe moet er niet alleen een nieuw gebouw worden opgetrokken, maar moet het merendeel van de huidige voorzieningen in de bestaande gebouwen ook worden vernieuwd.
Het herstructureringsprogramma ving in 2009 aan en de laatste renovatiewerken zijn in 2017 gepland. Gezien de beperkte omvang van de bouwwerf en de absolute noodzaak om tijdens de gehele werkzaamheden alle bestaande functies in optimale omstandigheden operationeel te houden, werden deze werkzaamheden in 3 grote fasen gepland:
- voorafgaande werkzaamheden, diverse verbouwingen;
- fase 1: aanleg van het gebouw 500;
- fase 2: renovatiewerken in de bestaande gebouwen.

De voorafgaande werkzaamheden, die tussen 2009 en 2011 gespreid werden uitgevoerd, hadden betrekking op de renovatie van de afdeling intensieve zorgen, de afdeling verloskunde en de kraamafdeling, de kinderafdeling en de spoedafdeling. Tegelijkertijd werd er ten westen van de kliniek een parking aangelegd met 262 plaatsen verspreid over 3 ondergrondse niveaus en 1 bovengronds niveau.

In het kader van de eerste fase werd er ten oosten van de kliniek een gebouw met 8 verdiepingen opgetrokken, het zogenaamde “gebouw 500”, dat aansluit op de bestaande gebouwen B100 en B300. Dit gebouw is momenteel in aanbouw en zal een oppervlakte van 9.000 m² hebben. Op de verdieping -1 zullen zich de dienstlokalen en kamers voor de wachtdienst bevinden; op de benedenverdieping zullen de spreekkamers van de pediatrie, spreekkamers van de gynaecologie en het medisch-technisch plateau komen. Op de eerste verdieping zal de chirurgische dagkliniek,
in relatie direct met de procedure blok in de B300, worden ingericht.. De bovenste verdiepingen (2 tot 6) zullen door de zorgeenheden van type C (chirurgie) of C+D (chirurgie en geneeskunde) worden ingenomen.

Aan de buitenzijde zal het gebouw 500 er hetzelfde uitzien als de bestaande gebouwen: de 2 onderste verdiepingen vormen de onderbouw en worden in gevelsteen opgetrokken, terwijl de bovenste verdiepingen een gevelbekleding in terracotta krijgen. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de keuze van materialen en de aansluitingen ervan zodat het gebouw een energieprestatiepeil K25 en een luchtdoorlatendheid van 0,6 vol/u onder 50 Pa heeft. De werkzaamheden aan het gebouw 500 zullen naar verwachting eind 2013 voltooid zijn.

Zodra het gebouw 500 klaar is, zullen de renovatiewerken in de bestaande afdelingen (fase 2) kunnen worden uitgevoerd: renovatie/uitbreiding van de afdeling neonatologie; renovatie van het operatiekwartier, de afdelingen orthopedie en geriatrie, de inkomhal, inschrijfruimte en consultatieruimtes; renovatie/uitbreiding van de afdeling nucleaire geneeskunde; renovatie van de oncologische dagkliniek; en herinrichting van diverse afdelingen. Na afloop van het programma zal de Clinique Ste-Anne St-Rémi over een totale oppervlakte van +/- 30.000 m² beschikken.

Ondernemingen

Overige ondernemingen
CFE - VAN LAERE