AZ Sint-Lucas - Blok G

Architecten

DE VLOED ARCHITECTS B.V.B.A.

Locatie

Gent

Bouwheer

AZ Sint-Lucas Gent vzw

Startdatum

2014

Einddatum

2016

Dit deelproject van het masterplan betreft de vernieuwing van de gevel en de grondige verbouwing van de niveaus 1 t.e.m. 4 van blok G tot consultatieafdelingen. Er kon worden verder gebouwd op de bestaande kokers en technische ruimte, die reeds gerealiseerd werden in 2005 bij de verbouwing en uitbreiding van de gelijkvloerse verdieping voor de dienst radiotherapie. Op elke verdieping wordt centraal een onthaalbalie voorzien met bijhorende wachtzaal en secretariaat. Bij elk consultatiegeheel worden daarnaast decentrale wachtzalen voorzien. Deze gevel werd voorzien van een nieuwe voorzetgevel die naast de actuele technische eisen ook conform is aan de beeldkwaliteitsvisie van het ziekenhuis voor consultatieafdelingen. Hierin wordt de vormentaal en het materiaalgebruik voorgeschreven gerelateerd aan de functie van elke vleugel, zodat ook uitwendig het ziekenhuis leesbaar wordt. Deze vleugel voor consultaties onderscheidt zich bijgevolg duidelijk van vleugels met verblijfsafdelingen. De variërende groottes van de consultatieruimtes van de verschillende specialisaties op de diverse verdiepingen, en de ramen die bijgevolg hierop in grootte dienen te kunnen worden afgestemd, hebben geleid tot deze speelse gevelarchitectuur waarin de visuele samenhang behouden blijft. Ter hoogte van de wachtzalen wordt telkens een accent gelegd in de gevel met uitspringende verdiepingshoge ramen. De variërende groottes van de consultatieruimtes van de verschillende specialisaties op de afgestemd, hebben geleid tot deze speelse gevelarchitectuur waarin de visuele samenhang uitspringende verdiepingshoge ramen.

Ondernemingen