Ingenieursbureau BEC

Adres

Bureau d’ingénieurs BEC

Jubelfeestlaan 51

B-1080 Bruxelles / Brussel

Website

www.ingenieurs-bec.be

Email

bec@ingenieurs-bec.be

Telefoonnummer

+32 (0)2 424 07 95

Van vele markten thuis

In de grotere bouw- en renovatieprojecten spelen ingenieursbureaus een ontzettend belangrijke rol. Hun kennis en expertise is onontbeerlijk om tot een veilig en goed functionerend geheel te komen.  Omdat BEC meerdere disciplines onder één dak verenigt, kan het zich positioneren als een ingenieursbureau dat het totale plaatje invult. En dit komt het uiteindelijke project duidelijk ten goede.

Met meer dan zestig jaar ervaring achter de kiezen is BEC een raadgevend ingenieursbureau dat van vele markten thuis is. “Onze specialisatie is enerzijds de zorgsector in de brede zin van het woord”, vertelt afgevaardigd bestuurder Christine Biermans. “Anderzijds leggen we ons toe op de sector van renovaties en restauraties, waar we een ruime ervaring hebben in de (her)inrichting van kerken, abdijen, kastelen, … Toch focussen we ons niet uitsluitend op deze markten. Intussen hebben we eveneens een flinke expertise in de sociale woningbouw, culturele centra en bibliotheken, scholen, kantorencomplexen, administratieve centra en zelfs sportcomplexen of zwembaden. We onderscheiden ons door een totaalaanpak met concept en ontwerp, berekeningen, lastenboeken en meetstaten, prijsaanvragen en ook werfopvolging.”

Een belangrijke activiteit binnen BEC zijn de stabiliteitsstudies. “Wij berekenen en controleren het ontwerp van structuren,” verduidelijkt Christine Biermans. “Onze uitgebreide materialenkennis is hierbij duidelijk een troef. Bovendien streven we altijd naar een optimum in het spanningsveld dat ontstaat tussen architecturaal concept, uitvoering en kostprijs. Daarnaast zijn we ook specialist in studies voor de technische uitrustingen van gebouwen, zoals verwarming, koeling en ventilatie, sanitaire en elektrische installaties, brandbeveiliging, telefonie en data, toegangscontrole, medische gassen, grootkeukens, liften,… Bijkomende troef is dat we de technische- en stabiliteitsstudies op elkaar afstemmen.”

Referenties