AZ Nikolaas - Nieuwbouw Campus

Architecten

DE VLOED ARCHITECTS B.V.B.A.

Locatie

Campus Sint Anna Beveren, Oude zandstraat 99, 9120 Beveren

Bouwheer

AZ Nikolaas vzw

Startdatum

2012

Einddatum

2016

Uitbreiding algemeen ziekenhuis met 78 bedden + 22 bedden dagziekenhuis en een ondergrondse parking, ter vervanging van de bestaande campus Sint-Anna te Beveren.
Compact hub-ziekenhuis
Het nieuwe compacte ziekenhuis is opgevat als een geheel van twee identieke structuren (blokken A & B), aansluitend op een centraal ‘plein’ (blok C) dat dienst doet als een publiek centrum waar alle verbindingen horizontaal en verticaal, intern en extern, mogelijk zijn. De transparantie van het gebouw, de eenvoudige en heldere opbouw, benadrukken het ambulante karakter en kunnen symbool staan voor de doelstellingen van de decentrale campus.
Voor de verpleegeenheden is gekozen voor een dubbel gang systeem met centrale dienstlokalen, wat een uiterst compacte en flexibele lay-out toelaat. Dit is noodzakelijk gezien de beperkte beschikbare oppervlakte op de bestaande operationele campus en is bovendien geschikter voor de organisatie van de onderliggende medisch-technische en poliklinische diensten.
De hoofdingang van het gebouw bevindt zich tussen de twee verpleegvleugels, te bereiken via de bezoekersparking, gelegen voor het gebouw. Links en rechts van de onthaalbalie bevinden zich de liften en trappenhuizen die de bezoekers direct verbinden met de verpleegafdelingen. Grenzend aan het centrale blok bevinden zich de poliklinieken, de LC dialyse, de medische beeldvorming en het labo. Op het gelijkvloers zijn er enkele satellietruimtes van het magazijn die via een interne lift verbonden zijn met de logistieke functies op kelderniveau. Op nivo +1 zijn er de twee geriatrische afdelingen met het bijbehorend dagziekenhuis. Het operatiekwartier (blok Z nivo +2) staat horizontaal in verbinding met de dienst SP. Het OK vloeit over in het dagziekenhuis, waardoor de patiënten, afhankelijk van de ingreep, na de recovery, op een afzonderlijke kamer of meteen naar de zetels kunnen gaan rusten. De verpleegafdelingen zijn zeer eenduidig opgebouwd. Elke bouwlaag omvat twee vleugels die onderling verbonden zijn doorheen blok V, waar zich de liften en trappen bevinden en gemeenschappelijke functies. Zoals alle patiëntenkamers beschikken de ruimtes voor de verpleging (overleg, verpleegpost en dienstlokaal) over natuurlijk daglicht en beschikken de leefruimtes over een buitenterras. De utilitaire lokalen zijn gelegen in de centrale donkere zone en vlot bereikbaar vanuit de hele afdeling waardoor de loopafstanden voor het personeel tot een minimum zijn herleid.
Het vast- en los meubilair zal deel uitmaken van specifieke ontwerpen. Er zal worden gestreefd naar eenvormigheid, ergonomie, flexibiliteit in het gebruik en hergebruik, onderhoudsvriendelijkheid en hygiëne. De vaste bemeubeling werd waar mogelijk uitgevoerd in massieve zelfdragende bouwplaten. De algehele sfeer van het interieur kadert binnen de visie voor “healing environment” van het ziekenhuis.

Ondernemingen