DE VLOED ARCHITECTS B.V.B.A.

Adres

DE VLOED ARCHITECTS B.V.B.A.

Laarnebaan 106a

9070 Heusden-Destelbergen

België

Website

http://www.devloed.be/

Email

info@devloed.be

Telefoonnummer

+32 (0)9 252 11 22

Boeckx & De Vloed: Optimale infrastructuur voor een warme duurzame samenleving
Enkele jaren geleden bundelden twee spelers in de Vlaamse architectenwereld - Boeckx en De Vloed - hun krachten. De integratie van beide architectenbureaus zorgt voor een grotere daadkracht en slagvaardigheid, en is een meerwaarde voor de klanten. Managing par tner Jan De Vloed blikt terug in de geschiedenis en schetst toekomstperspectieven.

Kan u een korte schets geven van de geschiedenis van De Vloed Architects?
Jan De Vloed:
“De Vloed is reeds 3 generaties een familiebedrijf en dit sinds 1922. Vanaf oprichting tot heden zijn we erin geslaagd een ruime kennis en ervaring op te bouwen in diverse architectuuropdrachten, hoofdzakelijk in de zorg- en onderwijssector. Wij realiseren dit dankzij een rijke invulling van gemotiveerde medewerkers binnen diverse disciplines en specialisaties én een gezonde spreiding van leeftijd en ervaring.”
Vonden er in de loop der jaren ook nog acquisities plaats?
Jan De Vloed:
“In 1998 werd Delta X architecten overgenomen. Onder deze naam wordt als dochterburo van De Vloed verder gewerkt voor de ziekenhuizen van AZ Nicolaas. In 1996 werd AAPROG architecten opgericht dat resulteerde uit een jarenlange samenwerking als een tijdelijke vereniging van de architectenbureaus De Vloed en AMV uit Wetteren specifiek voor algemene ziekenhuizen.”
Maar jullie bleven zoeken naar een verdere verruiming?
Jan De Vloed:
“Om de continuïteit te garanderen voor de vele langlopende projecten zochten we al langer naar verruiming. Die werd gevonden in Boeckx architects uit Oostende. Wij hebben het voorrecht om samen met onze opdrachtgevers vorm te mogen geven aan een warme duurzame samenleving met een optimale infrastructuur voor onze kinderen, ouderen, zieken, personen met een handicap… Die verantwoordelijkheid doet ons inzetten op innovatie, creativiteit en verruiming. Op 11 september 2013 heeft De Vloed zich uit AAPROG teruggetrokken om zich te kunnen associëren met Boeckx. Op 5 juni 2014 werd een overkoepelende structuur opgericht voor de buitenlandse markt: DETOO architects.”
Wat zijn de belangrijkste voordelen van de integratie tussen Boeckx en De Vloed?
Jan De Vloed: “Schaalvergroting is de sleutel voor de toekomst. Door onze professionele teams efficiënt te laten samenwerken, komt er tijd en energie vrij om doortastend onderzoek naar innovatie te voeren en nieuwe horizonten te verkennen. Samen hebben we ruim 125 jaar ervaring in de aanpak, het ontwerp en de realisatie in grote bouwprojecten. Wij halen voordeel uit de gebundelde expertises en gespecialiseerde krachten, én uit de hogere flexibiliteit in de personeelscapaciteit van beide architectenbureaus, samen 80 medewerkers.”
Wat onderscheidt jullie van andere kantoren?
Jan De Vloed:
Onze ervaring dekt het volledige spectrum van de zorgsector in haar specificiteit, wat uniek is in Vlaanderen. Bovendien zijn we ook actief op alle raakvlakken van zorg met onderwijs zoals buitengewoon onderwijs of therapeutische kinderdagverblijven. Daarnaast is er ook nog een belangrijk aandeel restauratieprojecten.”
Hoe profileren jullie zich in de zorgarchitectuur?
Jan De Vloed:
“Gebouwen zijn er om een ruimtelijk antwoord te bieden op een functioneel vraagstuk. De architectuur dient daarom de functie te volgen en niet andersom. Wij ontwerpen dan ook steeds in functie van het dagdagelijkse comfort van de gebruikers. Het gevelconcept zal bijvoorbeeld steeds ten dienste staan en in relatie tot de achterliggende functies. Architectuur die louter het “mooie” architectuurplaatje tot doelstelt, of erger nog, die juist door haar vormentaal de functionaliteit dermate nadelig beïnvloedt vinden wij onverantwoord, zeker voor projecten gefinancierd door de gemeenschap.”
Mikken jullie ook op buitenlandse projecten?
Jan De Vloed:
“Met DETOO architects kijken we inderdaad ook over de Belgische landsgrenzen heen. We zien opportuniteiten in het buitenland waar we maar al te graag ons creatief brein en onze ervaring op loslaten. Vergeet niet dat de projecten van Boeckx en die van De Vloed hoog scoren qua functionaliteit, design en inplanting in hun omgeving. Er liggen dus zeker nieuwe regio’s binnen ons bereik. Concreet zijn we momenteel onder meer actief bij een stadsuitbreidingproject in Windhoek (Namibië).”
Wat is jullie rol in het BDNA-consortium in Singapore?
Jan De Vloed:
“BDNA is een uniek samenwerkingsverband tussen diverse Belgische architecten, ingenieurs en fabrikanten. We trachten een gemeenschappelijke business-strategie te implementeren voor de Zuidoost-Aziatische markt voor bouwontwikkeling. BDNA pleit voor een kwalitatieve architectuur die eveneens efficiënt, comfortabel en aantrekkelijk is in haar omgeving. Elke partner is gefocust op een duurzaam en energie-efficiënt ontwerp, evenals het respecteren van budget, planning, lokale cultuur en tradities en het innovatieve architecturale designconcept.”

Bert Verbeke

Realisaties