Basisschool De Weg-Wijzer

Architecten

DE VLOED ARCHITECTS B.V.B.A.

Locatie

Zaffelare-Dorp 2, Zaffelare

Bouwheer

Vrij Katholiek Onderwijs Lochristi-Zaffelare

Einddatum

2017

Voor Bouwheer Vrij Katholiek Onderwijs Lochristi-Zaffelare bouwde Vandenbussche het nieuw schoolgebouw, naar ontwerp van De Vloed Architecten. De nieuwbouw kadert binnen een masterplan als totaalconcept voor de site van de Zusters van Liefde, met naast de nieuwe basisschool ook een woonzorgcentrum en assistentiewoningen, in Zaffelarecentrum. Het multifunctionele schoolgebouw biedt plaats aan 90 kleuters en 240 lagere schoolkinderen in 22 moderne klaslokalen.

Opbouw & Integratie

Het nieuwbouwcomplex werd opgetrokken tussen de kerk van Zaffelare en de huidige schoolgebouwen. De inplanting van het nieuwe schoolgebouw, enige afstand achter de rooilijn zorgt voor het behoud van de zichtbaarheid op de kerk. Verder hield de inplanting rekening met het gewenste behoud van de waardevolle gebouwen op de site die zich op de inventaris van bouwkundig erfgoed bevinden, met name de voormalige landbouwschool en het huidige schoolgebouw aan de straatzijde. Het nieuwe schoolgebouw sluit qua centrumfuncties, omvang, hoogte en afstanden tot de perceelgrenzen aan bij de omliggende bebouwing. Een gedeelte van de bestaande schoolgebouwen werd gesloopt om een nieuw vrijstaand schoolgebouw voor kleuter- en lager onderwijs te realiseren.

De nieuwbouw bestaat uit een L-vormig volume met 3 bouwlagen en werd afgewerkt met een plat dak. Achteraan het complex bevindt zich de kleuterschool bestaande uit 1 bouwlaag van 4.5 meter met 6 kleuterklassen en aparte speelplaats. Ook het gedeelte met turnzaal, keuken en refter bevinden zich achteraan het complex bestaande uit 1 bouwlaag van 6 meter. Verder bevinden zich op de gelijkvloerse verdieping van het hoofdgebouw administratieve lokalen, sanitaire voorzieningen en kleedkamers. De 2 verdiepingen van het hoofdgebouw bestaan uit 16 klassen voor de lagere schoolafdeling. De klassen van de lagere school bevinden zich op de eerste en tweede verdieping, waarbij deze verdiepingen zweven boven de overdekte speelplaats.

Aan de zijkant van het bouwperceel maakte het bestaande dienstgebouw plaats voor een aangelegde parking. Dit gedeelte vormt één geheel met de bestaande parking van de gemeente, die hiervoor beperkte aanpassingen kreeg.

Ondernemingen