AZ Nikolaas – Nieuwbouw Blok G

Architecten

DE VLOED ARCHITECTS B.V.B.A.

Locatie

Moerlandstraat 1, 9100 Sint-Niklaas

Bouwheer

AZ Nikolaas vzw

Startdatum

2008

Einddatum

2013

Sloping blok L, nieuwbouw van Blok G met spoedopname, ambulancehal, intensieve zorgen, Medium Care + Stroke Unit, Cathzalen en consulaties + verbouwing D-blok met ondersteunende diensten G-blok.
Flexibiliteit troef
Het project betreft de afbraak van blok L met asbestverwijdering en de nieuwbouw van blok G waarin ongeveer een 100-tal personen zullen tewerk gesteld worden. De vleugel bestaand uit 4 bouwlagen. Het volume werd casco in één fase uitgevoerd, doch de inrichting werd gefaseerd.
In eerste fase werd het gelijkvloers met spoedafdeling uitgevoerd en in gebruik genomen. Deze bestaat uit een ambulancehal met 3 doorrijvakken, receptie, verpleeglokaal, boxen triage, reanimatie, observatie, ehbo en chirurgische ingrepen, isolatieruimte, decontaminatieruimte, time-out ruimte, gipskamer, wachtruimte, bergingen en perconeelsruimtes. In functie van een logische aansluiting op de circulatie van het aanpalende C-D blok, werd deze zone verbouwd, een nieuwe liftenkern aangebouwd, alsook een noodgroeplokaal. Op de eerste verdieping werd de dienst intensieve zorgen gehuisvest. Een centrale ruimte met bergingen, utility en gespiegeld toezicht laat een efficiënte monitoring toe van de rondomliggende de IC-kamers die, gezien gelegen langs de gevels over natuurlijk daglicht beschikken. De dienst heeft 18 IC bedden. Op de tweede verdieping bevindt zich de dienst hartbewaking met centrale monitoring en ondersteunende lokalen met, naar analogie met de opvatting voor het onderliggende IC, 11 observatiekamers met daglicht. De resterende zone wordt ingenomen door wachtruimte, conculatie- en vergaderruimtes. De 2 Cathzalen met ondersteunende ruimtes, en de consultaties vaatchirurgie op de derde verdieping werden in een latere fase afgewerkt, doordat er op het moment van de bouw nog geen beslissing was genomen omtrent deze invulling. Daarnaast bevinden zich op dit niveau ook de technische ruimtes voor HVAC voor de gehele vleugel.

Structureel bestaat Blok G uit een kolomraster, verdeeld in ruimtes met stijlwanden met bekleding in gipskarton. Deze opvatting garandeert flexibiliteit naar toekomstige wijzigingen in de invulling.

Ondernemingen

Overige ondernemingen
NV WYCOR SA, NV ROEGIERS SA.