Woonzorgcentrum Zuiderlicht

Architecten

DE VLOED ARCHITECTS B.V.B.A., ARCH&TECO

Locatie

Zuidbroek, 9000 Gent

Bouwheer

OCMW Gent

Startdatum

2016

Einddatum

2017

Nieuwbouw woonzorgcentrum met 144 woongelegenheden, waarvan 10 plaatsen kortverblijf. De kernidee van het project is een woonzorgcentrum te creëren dat “normaal wonen”, ondersteund door zorgfaciliteiten centraal stelt. De woongelegenheden beschikken over alle praktische eigenschappen van een gangbare woning. Ondanks het grootschalige complex wordt er maximaal afgestemd op het kleine schaalniveau en de specifieke noden van de individuele bewoner. Het complex en het gehele projectgebied wordt op duurzame wijze ontwikkeld, op gebied van ruimte- en materiaalgebruik, energieverbruik en waterhuishouding.

Ondernemingen