Boven- & Middenschool KSO

Architecten

DE VLOED ARCHITECTS B.V.B.A.

Locatie

Beveren

Bouwheer

KSO Beveren-Melsele vzw

Startdatum

2014

Einddatum

2016

De scholencampus KSO Beveren vzw bestaat uit twee scholen: de Midden- en de Bovenschool, gesitueerd op een aparte site, maar verbonden d.m.v. een dreef. Elk van de scholen werd uitgebreid met een nieuwe vleugel. De nieuwbouw voor de Middenschool werd aangebouwd aan het bestaande schoolgebouw, de uitbreiding van de bovenschool werd opgevat als een vrijstaand volume. Om zoveel mogelijk open ruimte te behouden ten behoeve van extra speelplaats voor de gestegen leerlingenaantallen werden voor beide scholen 3 bovengrondse bouwlagen gerealiseerd rond een grote centrale verbindingstrap met zenitale verlichting. Een ondergrondse laag, gedeeltelijk onder de speelplaats biedt ruimte om 840 fietsen te plaatsen. Beide nieuwe volumes zijn grotendeels analoog qua opvatting, maar werden anders vorm gegeven.

Ondernemingen