WZC St. Bavo

Architecten

NEOS architecten

Locatie

Wilrijk

Bouwheer

GZA Groep

Einddatum

2015

De GasthuisZusters van Antwerpen wensten op de plek van het bestaande rusthuis gelegen vlakbij het centrum van Wilrijk een nieuw rusthuis te bouwen.

Het bestaande rusthuis was een verbouwd ziekenhuis en kon via verdere verbouwingen niet adequaat worden aangepast om te voldoen aan de nieuwe noden.

Een nieuw concept van wonen voor ouderen werd samen met de opdrachtgever uitgewerkt dat uitgaat van respect voor de nood van elke oudere en wars wil zijn van het instellingsgevoel. Geen lange gangen en centrale inkom maar kleine groepen als appartementen rond centrale stijgpunten.

Dit ontwerp werd ingepast in zijn omgeving en sluit de wachtgevels in de straten. Op de meest rustige hoek van het terrein, gelegen aan een straat met weinig verkeer, werd een buurtpleintje voorzien met speeltuigen. De cafétaria van het rusthuis wordt uitgebaat als een buurtcafé.

Concept stabiliteit:

Omwille van de situering van het bestaande rusthuis op dezelfde site als het nieuwe gebouw, werd de nieuwbouw gerealiseerd in 2 fasen. Dit vergde het nodige puzzelwerk om het terrein optimaal te benutten in definitieve toestand en toch ook de bestaande gebouwen nog maximaal te kunnen gebruiken tijdens de bouwwerken.

Na onderzoek van de meest economische structuren, werd geopteerd voor de toepassing van dragend metselwerk, waarbij de gangmuren en de gevellijnen dragend zijn uitgevoerd. Enkel ter plaatse van de leefruimtes werd deze structuur doorbroken. Dit dragend metselwerk is uitgevoerd in snelbouwstenen met hoge isolatiewaarde en met hoge druksterkte. Lokaal werden hiervoor prefab metselwerkmuren geplaatst.

De kamerscheidende wanden werden uitgevoerd als lichte wanden om zo een optimale flexibiliteit naar de toekomst te behouden.

Voor de vloeren werd gekozen voor toepassing van welfsels en breedvloerplaten.

Omwille van de benodigde vrije ruimte, werd in de polyvalente ruimte/cafetaria gebruik gemaakt van voorgespannen elementen.

De terrassen en luifels zijn deels uitgevoerd in prefab-elementen, deels ter plaatse gestort, maar steeds met thermische onderbrekingen ten opzichte van de binnenruimtes, om koudebruggen te vermijden.

Sommige terrassen werden uitgevoerd in staalstructuur.

De ondergrond maakte het noodzakelijk om voor het gros van de gebouwen een diepfundering te voorzien op palen.

Aan de St.Bavostraat diende hierbij rekening gehouden met de oude gasleiding die op dat moment nog niet kon worden verplaatst.

Uiteraard werd rekening gehouden met de geldende normeringen, KB’s, decreten voor wat betreft de brandveiligheid van het gebouw.

Concept technieken:

Belangrijkste basisprincipes van de technische installatie:

Centrale stookplaats op de bovenste verdieping uitgerust met cascade geschakelde en modulerend aangestuurde gasgestookte ketels.

Warmwaterproductie geschiedt via een centraal opgestelde platenwisselaar. Het warmwater circuit werd opgedeeld per wooneenheid/blok waarbij rekening gehouden werd met  het KB van 22.11.2002 i.v.m. de preventie van legionella.

De kamers werden voorzien van radiatoren met thermostatisch kraanwerk. In de gemeenschappelijke lokalen werd geopteerd voor vloerverwarming aangevuld met radiatoren.

Recuperatie van het regenwater met gebruik voor de niet-drinkbare tappunten en spoeling van toiletten

Toiletten en sanitaire toestellen werden aangepast aan de noden van de bewoners met ondermeer verhoogde toiletten, de nodige steunbeugels, tilliften in de centrale badkamers boven de hoog-laagbaden.

Brandleidingennet met binnen- en buitenhydranten, brandhaspels en brandblustoestellen

Elektriciteit:

TT net, voor de algemene distributie vanaf de hoogspanningscabine
Maximale toepassing van verlichtingstoestellen met laag verbruik (LED, spaarlampen,….) en daglichtgeregelde sturing in lokalen met rechtstreekse lichtinval.

Liften met de motor in de schacht (lift zonder machinekamer), waardoor de elektrische vermogens sterk gereduceerd worden. Max. 10 à 15 pk  t.o.v. 35 pk en meer (hydraulische liften). De parkeergarage is bereikbaar via een autolift.

Gebouwenbeheersysteem voor sturing en regeling van de ventilatie en verwarming i.f.v. de behoeften en buitencondities, evenals de overname van alarmen eigen aan de installatie, visualisering van storingen en werkingstoestanden van de thermische, aërolische en sanitaire installaties, doormelden van alarmen van diverse (liften, elektriciteit, drukverhogingspompen…), verbruiksmetingen, onderhoudsprogramma-bewaking,

Zwakstroominstallaties: telefonie, datanetwerken, branddetectie, verpleegoproep, muziekdistributie, TV-distributie, toegangscontrole.

Het gebouw is volledig voorzien van een toegangscontrolesysteem met camerabewaking, de buitendeuren van elke wooneenheid worden via badge afgesloten.

RWA installatie voor de ondergrondse parkeergarage.

De serviceflats werden uitgerust met eigen aansluitingen aan het openbaar distributienetwerk.

De verwarming van de flat is geschiedt d.m.v. een condenserende gasketel met voorrangsregeling voor het warmwatercircuit.

Het oproepsysteem is van het type met rechtstreekse communicatie met de zorgverlener.

Een videofoonsysteem werd tevens geïntegreerd in het bedieningspaneel van de flat.

De toegang tot de flat geschiedt d.m.v. een badge omwille van de veiligheid.

Er flats werden tevens uitgerust met een alles aan/uit knop voor het afsluiten van de elektrische stroom van de keukentoestellen.

Ondernemingen