Kouter

Architecten

BINST ARCHITECTS, B2Ai, 360° architecten

Locatie

Gent

Bouwheer

Wilma

Startdatum

2013

Deze unieke ligging van het project, in het stadshart van Gent, maakt het noodzakelijk om de directe omgeving tot het project te betrekken. De verder uitgewerkte ontwerpmatige keuzes zijn dan ook vaak een rechtstreeks gevolg van de resultaten van studies inzake de ontwikkeling van het omliggende stadsweefsel. De kantoorfunctie,winkelen en ontspanning combineren met voldoende appartementen om zo een interessante mix van functies te bekomen en de actieve uren veeleer te spreiden dan te laten pieken. Voor de kantoren van de KBC hebben we ervoor geopteerd de historische waarde van de Kouter als zijnde een “banken-plein” te combineren met de rust en het uitzicht aan de binnenzijde van het perceel. Ook trachten we met de typologie van het winkelgebeuren bewust het huidige winkelweefsel uit te breiden en als natuurlijke uitloper van het huidige winkel-wandel parcour een zinvolle connectie te maken tussen de Kalandeberg en de Kouter. Tot slot voorzien we appartementen op de bovenliggende verdiepingen met groene binnentuinen enerzijds en uitzicht over het historisch centrum anderzijds.

Ondernemingen