Kantoren Bostoen

Architecten

Bontinck Architecture & Engineering

Locatie

Drongen

Bouwheer

Bostoen nv

Einddatum

2015

Passief kantoorgebouw met een totale oppervlakte van 7.500 m², gelegen op de industriële site van het bouwbedrijf Bostoen, met toonzalen en een ondergrondse parking. De vraag naar een nieuw kantoorgebouw werd opgelegd door een hevige brand die het bestaande kantoorgebouw alsook een deel van de naastliggende loods verwoestte. Na een zoektocht naar zichtbaarheid en profilering van het bedrijf langsheen de R4 en de Drongensesteenweg werd er uiteindelijk besloten om het nieuwe gebouw op dezelfde plek op te richten als het voormalige kantoorgebouw. Er werd een nieuw masterplan uitgewerkt waarin 2 hoofd-circulatieassen de basis vormen van het grid die de site opdeelt. Dit grid wordt opgedeeld in zones waarin de verschillende activiteiten gebundeld en voorzien worden met de nodige uitbreidingsmogelijkheden. Het gebouw is opgevat naar analogie van de bedrijfsstructuur van Bostoen, bestaande uit verschillende bedrijven ondergebracht in 1 hoofdbedrijf. Zo is het gelijkvloerse opgevat als één grote toonzaal met een centrale patio. De circulatie-as verdeelt de ruimte in 3 entiteiten die elk hun eigenheid verkrijgen in het geheel. De kantoren situeren zich op de twee bovenliggende verdiepingen en overkoepelen als het ware de onderliggende toonzalen.

Het gebouw is monolithisch opgevat. De contourlijn van het gebouw is deels overgenomen van het gabariet van de achterliggende loods. Vanuit de nok vertrekt er dan een moderne lijn die de contour van het gebouw finaliseert. Uit deze monoliet zijn dan de binnenpatio en de circulatie-as van het gelijkvloers over de verschillende verdiepingen uitgehouwen. Dit heeft zijn weergave in de gevel waardoor de drie toonzalen nu ook volumetrisch van elkaar onderscheiden worden.

Door middel van grote raamopeningen penetreert het licht tot diep binnen het gebouw en krijgt men van binnenuit vergezichten op de omgeving. Om de zontoetreding te beperken liggen de raamgehelen dieper in de gebouwschil wat de expressiviteit van de raamgehelen in de gevel verhoogt.

Ondernemingen