De Trappisten

Architecten

Paul Van Aerschot

Locatie

Antwerpsesteenweg 496, 2390 Westmalle

Bouwheer

Brouwerij Trappisten van Westmalle

Einddatum

2015

Het project omvatte het bouwen van een nieuwe melkveestal en kaasmakerij bij De Trappisten in Westmalle. Het betrof de ruwbouw en de afwerking, evenals de bouw van een waterzuiveringsinstallatie.

Ondernemingen