Aanleg R4 Zuid te Gent

Locatie

Gent

Bouwheer

Aanleg R4 Zuid

Einddatum

2014

Tussen maart 2012 en april 2014, zes maanden sneller dan voorzien, vervolledigde het Agentschap Wegen en Verkeer de R4-buitenring tussen Zwijnaarde en Merelbeke. De realisatie van deze missing link betekent een gevoelige verbetering voor de mobiliteit, de economische ontwikkeling en de leefbaarheid in en om Gent.

Project R4 Zuid = 15 werven met drie doelstellingen
✔ 1. De Gentse buitenring doortrekken
Het nieuw aangelegde stuk R4 buitenring loopt van Heerweg-Noord in Gent-Zwijnaarde tot aan de Guldensporenlaan in Merelbeke. Over een afstand van ruim 2,5 km is een nieuwe weg met twee rijstroken aangelegd. Over het Scheldekanaal zijn twee nieuwe bruggen gerealiseerd: één voor autoverkeer en één voor fietsers. Verderop is een nieuwe auto- en fietsbrug over de Tijarm gebouwd. Ter hoogte van de Hundelgemsesteenweg zorgt een tunnel voor de verbinding met de bestaande binnenring.

✔ 2. Aansluiten op E40 en E17
De E17 kreeg een nieuwe afrit die de E17 richting Kortrijk verbindt met de R4-binnenring. Ter hoogte van de afrit van het UZ Gent kwam een nieuwe rotonde die het oude kruispunt met verkeerslichten vervangt. In Merelbeke kwam aan de UGentcampus Diergeneeskunde een nieuwe en veilige afrit van de E40. Ook de aansluiting tussen de R4 en de E40 via de verkeerswisselaar B403 is vernieuwd. Daar zijn de verschillende rijrichtingen gescheiden.

✔ 3. Aansluiten op lokale wegen en woon- en werkzones
De R4-buitenring kreeg een nieuwe aansluiting op de Guldensporenlaan en de Heidestraat in Merelbeke. Verder is er ter hoogte van industrieterrein Gent-Zuid een nieuwe rotonde met 3 fietstunnels aangelegd. Deze zorgt voor een vlotte en veilige aansluiting op de Ottergemsesteenweg-Zuid, de Sluisweg en de nieuwe brug over de Ringvaart. Deze nieuwe tuibrug kreeg bovendien een dubbelrichtingsfietspad dat gescheiden is van het autoverkeer.

Focus op mobiliteit, economische ontwikkeling en leefbaarheid
Het project R4 Zuid zorgt voor vlotter doorgaand en vlotter woon-werkverkeer. Zo neemt de doorgetrokken R4 een deel van het verkeer van The Loop (aan Flanders Expo) over van de E40. De nieuwe verkeerswisselaar tussen de E40 en de R4 in Merelbeke is veiliger en laat het verkeer vlotter doorstromen. Over het hele traject krijgen fietsers een veilige en betere mobiliteit.

Het project R4 Zuid geeft ook kansen aan de economische ontwikkeling. De huidige en nog te ontwikkelen bedrijventerreinen in de regio zijn goed bereikbaar, net als de universiteits- en hogeschoolcampussen in de buurt.

Het project zorgt ook voor een betere leefbaarheid in de regio. Economisch (vracht)verkeer en personenvervoer is beter gescheiden en zwaar en doorgaand verkeer wordt afgeleid van de woonkernen naar de R4. Tenslotte zorgt de nieuwe afrit van de E40 voor een betere bereikbaarheid van Merelbeke.

Minder hinder
Gedurende de werkzaamheden bleven de hoofdwegen zo veel mogelijk operationeel. Capaciteitsvermindering gebeurde zo veel mogelijk in weekends of vakantieperiodes. Alle bedrijventerreinen bleven toegankelijk, met minimale wegomleggingen. Door een efficiënte planning van de 15 werven bleef de hinder tot een minimum beperkt. Bovendien zijn de werkzaamheden afgestemd op andere werken in de omgeving. Tenslotte bleef het werfverkeer zo veel mogelijk uit de woonbuurten.

Communicatie
Over dit project werd uitgebreid gecommuniceerd via verschillende kanalen: de website www.R4verbindt.be, digitale nieuwsbrieven, folders en bewonersbrieven. Er volgden infomomenten en klankbordgroepen. In 2013 waren er ook twee publieksevenementen: openwervendag en de schuifoperatie van de tuibrug.

Ondernemingen